1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(104)'2012
  5. Модель комп’ютерної мережі як об’єкта управління

Модель комп’ютерної мережі як об’єкта управління

Ю.І. Лосєв, К.М. Руккас, С.І. Шматков, Мохамед Саламе Абрахім Арабіат
Анотації на мовах:

Наведено аналіз основних принципів функціонування комп'ютерної мережі. На основі проведеного аналізу розроблена математична модель комп'ютерної мережі як об'єкта управління. Показано, що оптимальне управління комп'ютерною мережею є нелінійною і стохастичною задачею. Запропонована модель має можливість враховувати виділення ресурсів мережі для вирішення задач управління, що дозволяє оцінювати ефективність різних стратегій управління комп'ютерними мережами.
Ключові слова: комп’ютерна мережа, управління комп’ютерними мережами. математична модель