1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(104)'2012
  5. Самоорганізуючі нейроавтоматно-мережні комутаційні структурі розгалуження

Самоорганізуючі нейроавтоматно-мережні комутаційні структурі розгалуження

І.Г. Філіппенко, О.І. Філіппенко
Анотації на мовах:

У роботі викладено принцип самоорганізації в нейроавтоматно-мережевих комутаційних структурах "Галуження", описана розроблена модель процесу самоорганізації, наведені результати моделювання процесу самоорганізації в нейроавтоматно-мережевий комутаційної структурі, що підтверджують правильність математичної моделі процесу самоорганізації в нейроавтоматно-мережевий комутаційної структурі "Галуження".
Ключові слова: нейроавтомат, нейроавтоматно-мережева структура, самоорганізація, комутаційна структура, модель, динаміка середніх, моделювання