1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(104)'2012
  5. Моделювання мережевих трубопровідних систем на грід

Моделювання мережевих трубопровідних систем на грід

О.А. Чемерис, М.Ю.Савченко, С.О.Резнікова
Анотації на мовах:

У статті розглядається підхід для побудови високопродуктивної обчислювальної системи для вирішення задачі моделювання нестаціонарних режимів магістральних газопроводів. Авторами пропонується використання грідтехнологій з застосуванням асинхронних ітераційних методів. На прикладах показана ефективність асинхронних ітераційних методів для розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь.
Ключові слова: грід, моделювання, асинхронні ітераційні методи, газотранспортна мережа