1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Реалізація багатоверсійного потокового криптоперетворення даних з використанням безключових хеш-функцій на програмуємій логіці

Реалізація багатоверсійного потокового криптоперетворення даних з використанням безключових хеш-функцій на програмуємій логіці

А.С. Кулікова, І.В. Лисенко
Анотації на мовах:

Пропонується розробка підходу до побудови систем потокового шифрування даних на основі принципу диверсності, з використанням криптографічних безключових хеш-функцій. Описується загальна структурна схема запропонованої багатоверсійної системи, пропонуються варіанти побудови структур її шифрувальних каскадів для формування псевдовипадкової послідовності. Описуються принципи вибору способу шифрування для кожного блоку вихідного повідомлення. Також розглядаються особливості підходу до реалізації даної схеми на основі технології ПЛІС типу FPGA.
Ключові слова: диверсність, безпека, конфіденційність, потокове шифрування, криптографічна хеш-функція, ПЛІС, FPGA, IP-ядро