1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ МЕТОДУ ПОБУДОВИ ҐЕШ-ФУНКЦІЇ НА ОСНОВІ ХАОТИЧНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ ЗІ ЗМІННИМИ ПАРАМЕТРАМИ Й ПАРАЛЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ (ЗА ДОПОМОГОЮ ПАКЕТУ NIST STS)

АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ МЕТОДУ ПОБУДОВИ ҐЕШ-ФУНКЦІЇ НА ОСНОВІ ХАОТИЧНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ ЗІ ЗМІННИМИ ПАРАМЕТРАМИ Й ПАРАЛЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ (ЗА ДОПОМОГОЮ ПАКЕТУ NIST STS)

А.В.Антонов, В.В. Слободянюк
Анотації на мовах:

Пакетом статистичного тестування NІST STS досліджується базовий і вдосконалений метод побудови ґешфункцій на основі хаотичних відображень зі змінними параметрами й паралельної організації обчислень. Показано, що запропоновані для вдосконалення методу міри дозволяють досягти високих характеристик його статистичної безпеки. За результатами досліджень сформульовані рекомендації із застосування методу й вибору його параметрів.
Ключові слова: геш-функція, хаотичне відображення, розпаралелювання, безпека, NІST STS