1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Проблеми оцінювання дисперсії просторово-корельованого шуму в спектральній області та один з можливих шляхів їх вирішення

Проблеми оцінювання дисперсії просторово-корельованого шуму в спектральній області та один з можливих шляхів їх вирішення

В.В. Абрамова, В.В. Лукін, С.К. Абрамов, К.Д. Абрамов, О.О. Колганова
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто проблеми, що виникають при оцінюванні дисперсії просторово-корельованого шуму в спектральній області. Досліджено можливість підвищення точності оцінювання дисперсії просторово-корельованого шуму в спектральній області за рахунок прорідження вихідного зашумленого зображення. Проведено порівняльний аналіз точності оцінювання дисперсії при обробці вихідних та проріджених тестових зображень, спотворених просторовокорельованими завадами, для найкращих методів, що працюють в спектральній області. Наведено результати чисельного моделювання для різних тестових зображень з бази TID2008.


Ключові слова: адитивний шум, автоматична оцінка дисперсії, просторово-корельовані завади