1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Задача координації руху рухомих засобів

Задача координації руху рухомих засобів

Д.Б. Аркатов
Анотації на мовах:

У даній статті наведено короткий опис задачі координації руху поїздів, обґрунтована її актуальність для залізничного транспорту України. Розглянуті методи вирішення даної задачі на прикладі систем розвинутих країн. Розглянуті існуючі підходи до даної задачі. Наведено коротке представлення задачі в формальному вигляді, описані критерії та функції цілі.
Ключові слова: залізничний транспорт, координація руху, диспетчерська зона, математична модель, інформаційна технологія