1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. ОЦІНКА РОЗТАШУВАННЯ ОБ’ЄКТА НА ПЗЗ-КАДРІ ПРИ СРЕДНЬОМУ ЧАСІ ЕКСПОЗИЦІЇ

ОЦІНКА РОЗТАШУВАННЯ ОБ’ЄКТА НА ПЗЗ-КАДРІ ПРИ СРЕДНЬОМУ ЧАСІ ЕКСПОЗИЦІЇ

М.М. Безкровний, О.М. Кожухов, В.Є. Саванєвич, О.Б. Анненков, Н.С. Соковікова
Анотації на мовах:

Розроблено метод оцінки місцезнаходження протяжних об'єктів на ПЗЗ-кадрі, який ґрунтується на теорії групувати вибірок. В якості закону розподілу координат падіння фотонів, які належать об'єкту з протяжним зображенням, прийнята сума кінцевої кількості двомірних нормальних законів розподілу координат падіння фотонів, математичні очікування яких розташовані вздовж траєкторії видимого руху об'єкту. Метод може бути використаний в програмах автоматизованого виявлення астероїдів при оцінці місцезнаходження астероїдів, які мають великі швидкості видимого руху, наприклад, астероїдів, що наближаються до Землі.
Ключові слова: обробка ПЗЗ-зображень, протяжний об'єкт, оцінка місцезнаходження об'єкту