1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАНИЦЬ ЧАСТОТНОГО УЩІЛЬНЕННЯ СИГНАЛІВ N-OFDM НА ОСНОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ХАРТЛІ З РІЗНИМИ ВИДАМИ МОДУЛЯЦІЇ ЧАСТОТНИХ НЕСУЧИХ

ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАНИЦЬ ЧАСТОТНОГО УЩІЛЬНЕННЯ СИГНАЛІВ N-OFDM НА ОСНОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ХАРТЛІ З РІЗНИМИ ВИДАМИ МОДУЛЯЦІЇ ЧАСТОТНИХ НЕСУЧИХ

К.О. Васильєв
Анотації на мовах:

У статті розглянуто особливості формування сигналів N-OFDM на основі перетворення Хартлі с різними видами модуляції частотних несучих. Проведено аналіз результатів досліджень границь частотного ущільнення сигналів N-OFDM на основі перетворення Хартлі з амплітудно-імпульсною і квадратурною амплітудною модуляціями частотних несущих.
Ключові слова: неортогональна частотна дискретна модуляція, перетворення Хартлі, амплітудно-імпульсна модуляція, квадратурна амплітудна модуляція