1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Аналіз впливу флуктуацій параметрів хаотичного сигналу на якість його кореляційної обробки в вимірювальних радіотехнічних системах

Аналіз впливу флуктуацій параметрів хаотичного сигналу на якість його кореляційної обробки в вимірювальних радіотехнічних системах

К.С. Васюта, Ф.Ф. Зоц, С.В. Озеров
Анотації на мовах:

У роботі аналізуються можливості традиційної кореляційної (когерентної) обробки при виявленні хаотичного радіолокаційного сигналу на фоні шумів та його спотворенні при розповсюдженні в неоднорідній тропосфері і відбитті від сукупності блискучих точок, що рухаються. Показано, що наявність флуктуацій параметрів сигналу знижує якість такої обробки. Для підвищення якості обробки таких сигналів при малих відношеннях сигнал-шум необхідно враховувати їх специфічну структуру через динамічні інваріанти.
Ключові слова: кореляційна обробка, трансформація хаотичного сигналу, криві виявлення