1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Нечітка модель формування віртуальних баз роботом-маніпулятором при конвеєрній збірці планера літака

Нечітка модель формування віртуальних баз роботом-маніпулятором при конвеєрній збірці планера літака

В.В. Воронько, Ю.А. Воробйов, О.В. Григоренко
Анотації на мовах:

Розглянуто проблеми підвищення ефективності виробництва легких літаків на основі роботизації ділянки конвеєрної збірки конструкції літаків. Запропоновано двох етапний підхід до створення моделей світу інтелектуальних роботів-збиральників. Подано нечітку модель ув’язування деталей з використанням методу віртуальних баз.
Ключові слова: легкі літаки, роботизація, конвеєрне збирання, інтелектуальний робот, нечітка модель, метод віртуальних баз