1. Science
  2. ТОП-100 публікацій

The TOP-100 publications

The TOP-100 publications are calculated automatically by the number of downloads from the site of Scientific Publications of the University and does not take into account any scientometric indicators of publications.The TOP-25 publications scientific and technical journal

Science and Technology of the Air Force of Ukraine

Назва публікації Автори публікації Рік / Випуск
1. Исследование уровней тестирования программного обеспечения инфотелекоммуникационных систем Лысенко И. А., Смирнов А. А., Мелешко Е. В. 2014 / № 4
2. Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними Силами Збройних Сил України Алімпієв А. М., Пєвцов Г. В. 2017 / № 2
3. Генетичні алгоритми для сегментування зображень систем оптико-електронного спостереження Худов В. Г., Маковейчук О. М. 2016 / № 2
4. Исследование эффективности метода управления доступом к облачным антивирусным телекоммуникационным ресурсам Мохамад Абу Таам Гани, Смирнов А. А., Смирнов С. А. 2015 / № 3
5. Пропозиції щодо створення скритого маловисотного радіолокаційного поля в умовах ведення сучасних мережецентричних та гібридних війн Ковалевський С. М., Пєвцов Г. В., Худов Г. В. 2015 / № 1
6. Основні особливості застосування Повітряних Сил в сучасних умовах ведення збройної боротьби Шамко Є. В., Жарик О. М., Коваль В. В. 2017 / № 2
7. Подготовка эталонных изображений для высокоточных корреляционно-экстремальных систем навигации на основе использования прямого корреляционного анализа Таршин В. А., Сотников А. М., Сидоренко Р. Г. 2015 / № 2
8. Аналіз впливу «гібридної» війни на розвиток автоматизованої системи управління авіацією та ППО Збройних Сил України Кушнір О. І., Давикоза О. П., Кучеренко Ю. Ф. 2017 / № 2
9. Метод качественного анализа рисков разработки программного обеспечения Смирнов А. А., Коваленко А. В., Якименко Н. Н., Доренский А. П. 2016 / № 2
10. Оцінювання параметрів зон виявлення безпілотного літального апарату "Орлан-10" радіолокаційними засобами самохідного зенітного ракетного комплексу 9К33М3 "Оса-АКМ" Сухаревський О. І., Василець В. О., Ряполов І. Є. 2016 / № 4
11. Методика управління режимами роботи програмованих засобів радіозв’язку Шишацький А. В., Жук О. Г., Животовський Р. М. 2016 / № 2
12. Стан та перспективи розвитку зенітного ракетного озброєння Повітряних Сил Збройних Сил України Карпенко Д. В. 2017 / № 2
13. Методологія наукових досліджень в галузі оперативного управління військами (силами) Смірнов Є. Б., Ткаченко В. І., Шмаков О. М., Малюга В. Г. 2017 / № 1
14. Комплексна методика адаптації системи управління Повітряних Сил в сучасних умовах ведення збройної боротьби Малюга В. Г. 2017 / № 2
15. Спосіб визначення завдань складовим інтегрованого потенціалу деескалації загроз воєнного характеру з використанням методу експертно-значущих проміжних сценаріїв Богданович В. Ю., Прима А. М. 2017 / № 1
16. Обґрунтування інтенсивностей зміни функціональних станів мобільного радіолокаційного комплексу Гогонянц С. Ю., Поліщук С. В. 2016 / № 3
17. Методика обґрунтування множин характеристик перспективних зенітних ракетних комплексів і визначення їх допустимих змін Турінський О. В. 2018 / № 2
18. Концепція управління бойовою підготовкою частин повітряного командування на основі використання сучасних інформаційних технологій Никифоров О. В., Гесь О. А. 2016 / № 4
19. Концептуальні основи формування системи забезпечення інформаційної безпеки Левченко О. В. 2018 / № 1
20. Метрологічне забезпечення у сфері оборони в умовах проведення антитерористичної операції Кононов В. Б., Копашинський С. А., Коваль О. В. 2017 / № 4
21. Загальні науково-методичні положення з організації та проведення робіт з продовження призначених показників зенітних керованих ракет. Номенклатура призначених показників, структурно-функціональні схеми надійності Ланецький Б. М., Коваль І. В., Лук’янчук В. В., Попов В. П. 2017 / № 1
22. Оцінювання ефективності протидії високоточній зброї противника під час організації зенітного ракетного прикриття об’єктів та угруповань військ Ярош С. П., Тесенчук О. О. 2017 / № 2
23. Ways of development of surface-to-air missile weapons in the Air Force of the Armed Forces of Ukraine in conditions of resource restrictions Генов Б. А., Ланецький Б. М., Лук’янчук В. В., Ніколаєв І. М. 2018 / № 2
24. Концепція комплексного використання військових та невійськових сил і засобів для забезпечення достатнього рівня воєнної безпеки держави Богданович В. Ю., Свида І. Ю., Сиротенко А. М. 2018 / № 2
25. Розвиток форм і способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України в сучасних умовах ведення збройної боротьби Шамко В. Є., Жарик О. М., Коваль В. В. 2018 / № 2

The TOP-25 publications digest of scientific works

Information Processing Systems

Назва публікації Автори публікації Рік / Випуск
1. Інформаційна модель системи спостереження повітряного простору Обод І. І., Черних О. П., Заволодько В. В., Ткаченко О. Ю. 2016 / № 5
2. Перспективи розвитку автоматизованих систем управління тактичної ланки управління Сухопутних військ Збройних Сил України Лаврут О. О., Климович О. К., Лаврут Т. В. 2014 / № 5
3. Математична модель спотворення сигналу в системах радіозв’язку з ортогональним частотним мультиплексуванням при впливі навмисних завад Шишацький А. В., Лютов В. В., Борознюк М. В., Рубцов І. Ю. 2016 / № 3
4. The structural-functional synthesis of cloud service delivery platform after service availability and performance criteria Demydov I. V., Strykhalyuk B. M., Shpur O. M., Mohamed Mehdi El Hatri, Klymash Y. V. 2015 / № 1
5. Просторово-часова модель інформаційного простору з фрактальною структурою Буданов П. Ф., Бровко К. Ю. 2015 / № 7
6. Методика формування сигнально-кодових конструкцій OFDM-сигналу в умовах впливу навмисних завад та селективних завмирань Шишацький А. В. 2015 / № 7
7. Использование последовательностей обобщенных чисел Фибоначчи в криптографических алгоритмах Уфимцева В. Б., Карпенко Н. Ю. 2015 / № 8
8. Розробка методу критичних та ускладнюючих сигналів для формування інформаційного фільтру підсистеми збору та контролю стану об’єктів моніторингу надзвичайних ситуацій Шевченко Р. І. 2015 / № 7
9. Розвиток теоретичних основ комунікативно-компенсуючих фільтрів системи моніторингу надзвичайних ситуацій (інформаційна складова) Шевченко Р. І. 2015 / № 9
10. Визначення теоретичних основ інформаційно-комунікативного підходу до формування та аналізу системи моніторингу надзвичайних ситуацій Шевченко Р. І. 2016 / № 5
11. Математична модель забезпечення функціональної стійкості мобільних систем Барабаш О. В., Берназ Н. М. 2015 / № 12
12. Bandwidth management model in LTE downlink with Resource Allocation Type 1 Аль-Дулайми М. Х., Аль-Дулайми А. М., Еременко А. С., Аль-Джанаби Х. Д. 2015 / № 5
13. Інформаційно-функціональний аналіз системи моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій Шевченко Р. І. 2015 / № 8
14. Влияние фрактальных свойств информационного пространства на процесс формирования случайного сигнала с признаками аварийности Буданов П. Ф., Бровко К. Ю. 2016 / № 1
15. Разработка обобщенной структуры интеллектуальной системы поддержки принятия решений машинистом дизель-поезда Заковоротный А. Ю., Леонов С. Ю., Мезенцев Н. В. 2015 / № 3
16. Застосування мобільного навчання в системі освіти Золотарьова І. О., Труш А. М. 2015 / № 4
17. Анализ влияния вида развертки зашумленного цифрового изображения на эффективность метода подавления шума, использующего технологию суррогатных данных Слободянюк В. В., Шаповалов А. В. 2015 / № 5
18. An approach to cyber security support Рубан І. В. 2015 / № 11
19. Анализ влияния вида развертки зашумленного цифрового изображения на эффективность метода подавления шума, использующего технологию суррогатных данных Слободянюк В. В., Шаповалов А. В. 2015 / № 5
20. Аналіз відомих методів сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження Худов В. Г., Кучук Г. А., Маковейчук О. М., Крижний А. В. 2016 / № 9
21. Комплексное оценивание показателей безотказности и остаточной долговечности сложных технических систем, эксплуатируемых по техническому состоянию. Основные положения Ланецкий Б. Н., Лукьянчук В. В., Артеменко А. А. 2016 / № 2
22. Контролінг витрат та оцінювання результативності і ефективності інтегрованої системи управління Віткін Л. М., Ролько О. Р. 2016 / № 1
23. Моделювання протоколів узгодження секретного матричного ключа для криптографічних перетворень та систем матричного типу Красиленко В. Г., Нікітович Д. В. 2017 / № 3
24. Анализ проблемы поддержки функционирования университетских кампусных сетей Дружинин Е. А., Шостак И. В., Лысенко А. А. 2017 / № 1
25. Методи підвищення цілісності інформації в телекомунікаційних системах Підлісний С. А., Більчук В. М., Медведєв Д. О., Піддубний Б. О. 2017 / № 3

The TOP-25 publications scientific and technical journal

Systems of Arms and Military Equipment

Назва публікації Автори публікації Рік / Випуск
1. Математична модель задачі визначення оптимального плану розподілу й оптимальних маршрутів руху виїзної метрологічної групи за критерієм мінімуму загального часу метрологічного обслуговування Кононов В. Б., Шевяков Ю. І., Філістєєв Д. А. 2014 / № 3
2. Implementation of wireless heterogeneous network based on LTE core virtualization for military communication systems Strykhalyuk B. M., Kahalo I. O., Brych M. V., Beshley M. I., Seliuchenko M. O. 2014 / № 4
3. Исследование процесса разработки программного обеспечения инфотелекоммуникационных систем Лысенко И. А., Смирнов А. А., Полищук Л. И. 2014 / № 4
4. Оценка степени радиационного поражения путём прогнозирования дозовых нагрузок по данным датчика боеспособности Чернявский И. Ю., Марущенко В. В., Матыкин А. В. 2016 / № 1
5. Метод фрактального обнаружения аварийных признаков в информационном пространстве технологического процесса Буданов П. Ф., Бровко К. Ю. 2015 / № 4
6. Алгоритм вибору робочих частот для засобів військового радіозв’язку в умовах впливу навмисних завад Шишацький А. В., Ольшанський В. В., Животовський Р. М. 2016 / № 2
7. Використання мультиагентного (мурашиного) алгоритму для розпізнавання елементів замислу повітряного противника Худов Г. В., Таран І. А. 2015 / № 3
8. Інтегрована логістична підтримка зразків озброєння та військової техніки Воїнов В. В., Бровко М. Б., Запара Д. М. 2014 / № 1
9. Фільтровентиляційні установки (агрегати) стаціонарні та на бронеоб’єктах Галак О. В., Каракуркчі Г. В., Грибинюк Я. В. 2016 / № 4
10. Анализ режимов потребления электрической энергии комплексами вооружения и военной техники Лагутин Г. И. 2014 / № 3
11. Методика оцінки технічного рівня зразків озброєння та військової техніки Нор П. І., Щипанський П. В., Гогонянц С. Ю. 2014 / № 3
12. Обґрунтування ефективних способів і завдань, що вирішуються міжвидовими тактичними групами під час ведення бойових дій на основі аналізу збройних конфліктів другої половини ХХ – початку ХХІ століть Гузченко С. В., Ярош С. П. 2014 / № 1
13. Мультиагентний метод сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження Худов В. Г. 2016 / № 3
14. Деякі проблемні питання створення автоматизованих систем управління військами і зброєю у Збройних Силах України Пащетник О. Д., Поліщук Л. І. 2015 / № 2
15. Радіолокаційні засоби розвідки позицій кочівних мінометів Худов Г. В., Лісогорський Б. А., Борульник В. Я. 2014 / № 3
16. Дослідження якості управління потоками інформації у телекомунікаційній мережі критичного призначення Лаврут О. О. 2014 / № 4
17. Обґрунтування показників бойових можливостей міжвидових тактичних груп Гузченко С. В., Ярош С. П. 2014 / № 4
18. Military power supply units development prospects on the combat operations experience basis Лагутін Г. І. 2015 / № 3
19. Математичне моделювання коливань спеціалізованого транспортного засобу з дворівневою нелінійною системою підресорювання при переїзді одиничної дорожньої нерівності Кайдалов Р. О., Баштовой В. М., Ларін О. О., Водка О. О., Баркалов В. Г. 2016 / № 3
20. Методика адаптивного управління параметрами МІМО-АФАР Шишацький А. В., Жук О. Г., Бєляков Р. О. 2016 / № 4
21. Проблемні питання та перспективні напрямки боротьби з малорозмірними надлегкими БЛА у внутрішньому збройному конфлікті Соколовський В. В., Самсонов Ю. В. 2015 / № 4
22. Метод визначення оптимальних плану розподілу й маршрутів руху різнотипних виїзних метрологічних груп Шевяков Ю. І. 2015 / № 2
23. Совершенствование систем бортового электропитания и запуска газотурбинных двигателей вертолетов Денисов А. И., Бурсала Е. А., Башинский К. В. 2016 / № 4
24. Методи оптимального вибору та розміщення засобів вимірювання в складі мобільної інформаційно-вимірювальної системи Демідов Б. О., Борисенко М. В., Герасимов С. В. 2016 / № 2
25. Шляхи підвищення точності пусків реактивних снарядів комплексів повітряного та наземного базування Агафонов Ю. М., Грічанюк О. М., Журавльов О. О., Ткаченко Ю. А. 2015 / № 4

The TOP-25 publications digest of scientific works

Scientific Works of Kharkiv National Air Force University

Назва публікації Автори публікації Рік / Випуск
1. Моделювання ознак аварійності параметрів технологічного процесу об'єктів електроенергетики Буданов П. Ф., Бровко К. Ю. 2015 / № 2
2. Військовий синдром «АТО»: актуальність та шляхи вирішення на державному рівні Буряк О. О., Гіневський М. І., Катеруша Г. Л. 2015 / № 2
3. Подходы к синтезу технической структуры компьютерной системы, образующей систему управления объектом критического применения Коваленко А. А. 2014 / № 1
4. Пріоритетні напрямки державної політики щодо забезпечення безпеки національного кіберпростору Косогов О. М. 2014 / № 3
5. Аналіз стану техногенної, природної та соціальної небезпеки адміністративно-територіальних одиниць України на основі даних моніторингу Іванець Г. В. 2016 / № 3
6. Повышение надёжности функционирования энергообъектов на основе усовершенствования программно-технического комплекса автоматизированной подсистемы аварийной и предупредительной защиты Буданов П. Ф., Бровко К. Ю., Васюченко П. В. 2016 / № 3
7. Обґрунтування складових бойових можливостей міжвидових тактичних груп Гузченко С. В., Ярош С. П. 2014 / № 3
8. Проблеми і шляхи формування системи інформаційної безпеки держави Левченко О. В. 2014 / № 2
9. Модель витрачання матеріальних засобів угрупування Національної гвардії України в особливий період Городнов В. П., Власюк В. В., Овчаренко В. В. 2016 / № 1
10. Удосконалені показники та критерії досягнення цілей ведення збройної боротьби у повітрі Астахов О. О. 2016 / № 1
11. Шляхи формування системи забезпечення національної безпеки Ткаченко В. І., Смірнов Є. Б., Астахов О. О. 2015 / № 2
12. Система керування частотно-регульованим електроприводом на базі асинхронного електричного двигуна Кононов Б. Т., Нечаус А. О., Рябуха Н. М. 2014 / № 3
13. Особливості та принципи побудови мережецентричної системи управління угруповання військ (сил) Загорка О. М., Коваль В. В., Тюрін В. В., Малюга В. Г., Загорка І. О. 2016 / № 3
14. Застосування сучасних систем і комплексів зв’язку та автоматизації для потреб Збройних Сил України під час антитерористичної операції Климович О. К. 2015 / № 2
15. Наукові основи побудови інтегрованої системи управління на основі аналізу ризиків Віткін Л. М., Лапач С. М., Ролько О. Р. 2015 / № 4
16. Напрями протидії інформаційним заходам під час російської агресії на території України Сірик А. О., Озеров С. В. 2015 / № 4
17. Метод розрахунку ефективної поверхні розсіяння малорозмірних повітряних об’єктів при однопозиційному та рознесеному прийомах сигналів в оглядових радіолокаційних станціях Ковалевський С. М., Тютюннік В. О., Худов Г. В. 2015 / № 2
18. Розробка оптимальної методики контролю параметрів технічних систем за критерієм точності Герасимов С. В. 2014 / № 1
19. Формирование требований к средствам измерений диагностических параметров аппаратной связи при техническом обслуживании и текущем ремонте Сакович Л. Н., Аркушенко П. Л., Ходыч А. В. 2017 / № 1
20. Рефлекторний метод управління інформаційним супроводженням військ (сил) Кубявка М. Б., Тесля Ю. М., Кубявка Л. Б. 2017 / № 1
21. Оцінювання впливу системи підготовки військовослужбовців у навчальних центрах на стан бойової готовності Збройних Сил України Пічугін М. Ф., Карлов Д. В., Воловодюк А. С., Клімішен О. О. 2016 / № 2
22. Підхід до побудови державної системи протидії інформаційним загрозам в особливий період Косогов О. М. 2015 / № 4
23. Визначення фахового рівня експертів з оцінки кількісних значень показників, що характеризують заходи запобігання воєнного конфлікту Ляшенко І. О. 2015 / № 2
24. Методичні підходи щодо синтезу раціональної структури системи розвідки угруповання протиповітряної оборони з використанням генетичного алгоритму Таран І. А. 2016 / № 2
25. Аналіз вибору дискретного відображення нелінійної динамічної системи для побудови хаотичних систем передачі даних Захарченко І. В. 2016 / № 3