1. Наука
  2. Автори
  3. Мельник О. Г.

Мельник О. Г.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Технологія побудови оберненої двохоперандної чотирьохрозрядної операції мінімальної складності для строгого стійкого криптографічного кодування. І.М. Федотова-Півень, Н.В. Лада, О.Г. Мельник, М.О. Пустовіт Системи обробки інформації 2019 / № 1
Мультиопераційне багаторазове ковзне шифрування. В.Г. Бабенко, О.Г. Мельник, Р.П. Мельник Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 3
Формування вимог до векторної основи системи залишкових класів з урахуванням рішення задачі прогнозування пожеж у житловому секторі. О.Г. Мельник Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 1
Моделювання примітивів ковзного шифрування на основі рекурентних послідовностей. В.Г. Бабенко, О.Г. Мельник, О.Б. Нестеренко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 3
Моделювання дискретних елементарних функцій для криптографічного перетворення. О.Г. Мельник Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 1
Побудова інформаційної системи моніторингу пожежної безпеки. В.Ю. Дендаренко, О.Г. Мельник, Г.П. Чепурний Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 3
Метод захисту конфіденційної інформації як складова управління інформаційною безпекою ДСНС України. Р.П. Мельник, О.Г. Мельник, С.В. Гончар, В.Г. Бабенко Системи обробки інформації 2014 / № 4
Схемотехнічні основи реалізації системи залишкових класів в двійково-четвірковій системі числення. О.Г. Мельник Системи обробки інформації 2011 / № 8
Інформаційне моделювання як метод прогнозування аварійного стану електромережі. С.В. Голуб, О.Г. Мельник, Р.П. Мельник Системи обробки інформації 2011 / № 5
Дослідження добового навантаження електромереж у житлових будинках на основі розрахунку сумарної повної потужності електроприладів. В.М. Рудницький, О.Г. Мельник, Р.П. Мельник Системи обробки інформації 2010 / № 9