1. Наука
  2. Автори
  3. Тристан А. В.

Тристан А. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Методика параметричної адаптації системи управління в ході ведення бойових дій. В. Г. Малюга, А. В. Тристан, О. М. Нестеров Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 1
Комплексна модель руйнування складних організаційно-технічних систем. А. В. Тристан, Т. М. Курцева, В. Г. Паталаха Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 4
Концептуальні підходи щодо оцінювання якості прикриття об’єктів протиповітряної оборони. В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов, А. В. Тристан, К. В. Закутін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 3
Методичні підходи щодо розпізнавання цілей і замислу операції (бойових дій) противника з використанням розвідувальних даних. Є. Б. Смірнов, І. А. Таран, А. В. Тристан Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 2
Обґрунтування шляхів підвищення живучості системи зенітного ракетного прикриття при відбитті удару засобів повітряного нападу противника. О. Б. Титаренко, О. М. Місюра, А. В. Тристан Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 1
Поліедральний аналіз у дослідженні структурно складних систем для рішення задачі вибору об’єктів вогневого ураження. А. В. Тристан, В. В. Грідіна, О. М. Козак, С. Л. Городецький Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 4
Методика визначення важливості об’єктів прикриття з використанням методу аналізу ієрархій. Є. Б. Смірнов, І. А. Таран, А. В. Тристан Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Застосування когнітивних підходів в слабоструктурованих системах підтримки прийняття рішень. А. В. Тристан Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Повышение надежности функционирования телекоммуникационных сетей военного назначения за счет использования технологии FAST REROUTE. Ю. Н. Добрышкин, В. А. Корнеев, А. В. Тристан Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Імітаційна модель для оцінки ефективності функціонування структури системи управління. А. В. Тристан Системи обробки інформації 2013 / № 6
Застосування аналізу когнітивних моделей складних систем в комплексі задач планування вогневого ураження системи підтримки прийняття рішення. С. В. Нємченко, А. В. Тристан Системи обробки інформації 2012 / № 5
Выбор показателей и критериев для оценки эффективности ведения воздушной разведки по выявлению незаконных вооруженных формирований. В. П. Городнов, Е. Б. Смирнов, А. В. Тристан, О. Е. Чернавина Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 1
Методика розпізнавання замислу дій повітряного противника командиром частини (підрозділу) ППО СВ із застосуванням системи підтримки прийняття рішення. А. В. Тристан, І. М. Тіхонов Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Вимоги до системи підтримки прийняття рішення командира частини (підрозділу) військ протиповітряної оборони Сухопутних військ. С. М. Піскунов, А. В. Тристан, І. М. Тіхонов Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
До питання використання методу аналізу зв’язності структури складних систем для розв’язування задач планування вогневого ураження об’єктів противника. С. В. Нємченко, А. В. Тристан, Ю. Г. Бусигін Системи обробки інформації 2011 / № 8
Критериальные оценки выбора рациональных маршрутов ведения воздушной разведки для обнаружения подвижных объектов в горно-лесистой местности. Е. Б. Смирнов, А. В. Тристан, О. Е. Чернавина Системи обробки інформації 2011 / № 5
Выполнение боевого полета истребительной авиационной эскадрильи по обеспечению действий бомбардировочной авиации способом патрульного сопровождения: история и современность. В. Е. Нерубацкий, С. В. Немченко, А. В. Тристан Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Методи представлення даних та знань в інформаційно-аналітичній моделі підготовки і прийняття рішень. А. В. Тристан Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 1
Урахування нестохастичної невизначеності даних обстановки в інформаційно-аналітичній моделі підготовки і прийняття рішення. А. В. Тристан Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Алгоритм розподілу зенітних ракет (боєприпасів) в угрупуванні ППО Сухопутних військ при відбитті ударів повітряного противника. О. В. Кулєшов, О. В. Батурін, А. В. Тристан Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 2
Нечіткі множини у процесах прийняття рішення. В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов, А. В. Тристан Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 1
Метод зниження рівня невизначеності при плануванні та веденні бойових дій угрупованнями Повітряних Сил. А. В. Тристан Системи обробки інформації 2008 / № 5
Використання теорії нечітких множин у процесі управління складними системами. В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов, А. В. Тристан Системи обробки інформації 2008 / № 2
Закономерности изменения численности средств конфликтующих группировок. В. Б. Кононов, Д. И. Евстрат, А. В. Тристан, И. Ф. Бабий Системи обробки інформації 2001 / № 4
Решение дифференциальных уравнений конфликтных ситуаций при условии однородности средств конфликтующих сторон. В. Б. Кононов, Д. И. Евстрат, А. В. Тристан, О. А. Боровской Системи обробки інформації 2001 / № 2
Разработка моделей распределения поисковых усилий в динамических процессах конфликтных ситуаций. Ю. И. Кушнерук, Д. И. Евстрат, К. К. Печий, А. В. Тристан Системи обробки інформації 2000 / № 4