1. Наука
  2. Автори
  3. Малюга В. Г.

Малюга В. Г.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Методика параметричної адаптації системи управління в ході ведення бойових дій. В. Г. Малюга, А. В. Тристан, О. М. Нестеров Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 1
Розвиток оперативного мистецтва, форм та способів застосування Повітряних Сил. С. В. Лазебник, В. Г. Малюга, О. М. Місюра Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 5
Комплексна методика адаптації системи управління Повітряних Сил в сучасних умовах ведення збройної боротьби. В. Г. Малюга Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 2
Методологія наукових досліджень в галузі оперативного управління військами (силами). Є. Б. Смірнов, В. І. Ткаченко, О. М. Шмаков, В. Г. Малюга Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 1
Методичний підхід до проектування структури органів управління Повітряних Сил. В. Г. Малюга Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 4
Особливості та принципи побудови мережецентричної системи управління угруповання військ (сил). О. М. Загорка, В. В. Коваль, В. В. Тюрін, В. Г. Малюга, І. О. Загорка Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 3
Структурний аналіз складних ієрархічних систем в процесі планування вогневого ураження. В. Г. Малюга, В. В. Грідіна, О. М. Козак Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 1
Аналіз та дослідження особливостей процедури проведення успішного тестування при розробці комплексу програм автоматизованої системи конструювання розкладу занять. В. Г. Малюга, О. М. Місюра, В. В. Калачова, О. А. Трублін Системи обробки інформації 2015 / № 12
Дослідження шляхів автоматизації тестування при розробці комплексу програм спеціалізованої автоматизованої системи. В. Г. Малюга, В. В. Калачова, В. Ф. Третяк, О. А. Трублін Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 4
Модель оцінки ефективності функціонування структури органів управління системи управління. Г. М. Тіхонов, В. Г. Малюга, О. М. Чернобривченко Системи обробки інформації 2014 / № 7
Усовершенствование методов выбора объектов для огневого поражения авиацией в условиях неопределенности обстановки на основе анализа когнитивных моделей сложных систем. В. Г. Малюга, О. Н. Мисюра, И. М. Тихонов, О. Ф. Сальникова Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Підхід до формування системи показників ефективності угруповань військ. С. В. Лазебник, В. Г. Малюга, В. О. Нерубацький Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Методичний підхід до обґрунтування складу міжвидового угруповання військ з урахуванням завдань операції (бойових дій). В. І. Ткаченко, В. Г. Малюга, Г. В. Сорокоумов, С. В. Лазебник, В. О. Нерубацький Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Розвиток оперативного мистецтва і тактики в роки Великої Вітчизняної війни. В. І. Ткаченко, П. М. Масалитин, В. Г. Малюга, С. В. Лазебник Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Оцінка бойових можливостей міжвидових угруповань військ. В. О. Нерубацький, В. Г. Малюга, А. В. Власов Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 3
Основні проблеми побудови єдиної системи інформаційного забезпечення управління військами. Ю. І. Опалєв, М. О. Стахєєв, О. М. Місюра, В. Г. Малюга Системи обробки інформації 2006 / № 4
Визначення раціонального часу перебування підрозділу ЗРВ на позиції під час ведення маневрених бойових дій способом бойового патрулювання. В. Є. Шамко, О. Б. Крамаренко, В. Г. Малюга, О. Ф. Галицький Системи обробки інформації 2005 / № 9
Методика оценки эффективности вариантов обеспечения функционирования системы разнородных многопараметрических объектов различной важности. В. П. Городнов, В. Г. Малюга Системи обробки інформації 2004 / № 2