1. Наука
  2. Автори
  3. Хмелевська О. О.

Хмелевська О. О.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Методичні аспекти досліджень процесів функціонування і управління структурною динамікою перспективної системи радіолокаційної розвідки повітряного простору. О.В. Турінський, Б.О. Демідов, Д.А. Гриб, В.О. Тютюнник, О.О. Хмелевська Системи озброєння і військова техніка 2019 / № 4
Автоматизація управління функціонуваннямта структурною динамікою складних систем військового призначення при динамічній зміні оперативно-стратегічної обстановки. О.В. Турінський, Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, О.О. Хмелевська Системи озброєння і військова техніка 2019 / № 3
Системно-концептуальні положення й організаційно-методичні основи обґрунтування, вибору і реалізації обрису перспективної системи озброєння протиповітряної оборони держави та її збройних сил. О.В. Турінський, Б.О. Демідов, Д.А. Гриб, О.О. Хмелевська Системи озброєння і військова техніка 2019 / № 2
Основні положення методології формування концепції розвитку і технічних обрисів зенітних ракетних комплексів як структурних компонентів перспективної системи озброєння протиповітряної оборони держави та її збройних сил. О.В. Турінський, Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, О.О. Хмелевська Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2019 / № 3
Науково-методичні основи і засоби дослідження процесів управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення у їх змістовному висвітленні. О.В. Турінський, Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Ткачов, О.О. Хмелевська Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 3
Методика оцінки доцільності виготовлення перспективного виробу за перевагами впливу множини якісних факторів природи. В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, С.В. Лазебник, О.О. Хмелевська Системи обробки інформації 2018 / № 3
Методика оцінки доцільності прийняття рішень щодо включення зразка озброєння до угруповання повітряних сил в умовах нестохастичної невизначеності. В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, С.В. Лазебник, О.О. Хмелевська Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 2
Концептуальные аспекты информатизации и автоматизации управления в вооруженных силах государства. Б.А. Демидов, Д.А. Гриб, О.А. Хмелевская Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 5
Методика формалізованого опису впливу факторів якісної природної ознаки на прийняття рішень в умовах нечіткої нестохастичної невизначеності. В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, О.О. Хмелевська Системи обробки інформації 2017 / № 4
Методика визначення когнітивної моделі передконфліктної ситуації з урахуванням впливу нестохастично невизначених факторів природи з метою оцінки та корегування її напруженості. В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, О.О. Хмелевська Системи обробки інформації 2017 / № 1
Эволюционно-инновационный подход к разработке сложных образцов вооружения и военной техники, к формированию и реализации стратегии развития системы вооружения вооруженных сил государства. Д.А. Гриб, Б.А. Демидов, Ю.Ф. Кучеренко, О.А. Хмелевская, В.В. Гридина, Л.В. Михалева Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 4
Методичний підхід щодо формування когнітивної карти передконфліктної ситуації в умовах врахування впливу нестохастично невизначених факторів природи. В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, О.О. Хмелевська Системи обробки інформації 2016 / № 3
Аналіз процесу планування в системі освіти країн членів НАТО. І.О. Романенко, Т.О. Івахненко, О.О. Хмелевська Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 3
Методический подход к формированию облика авиационных ракет на этапе предпроектных исследований. Б.А. Демидов, С.И. Хмелевский, О.А. Хмелевская Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 2
Методические основы обоснования концепции развития и облика перспективной авиационной системы вооружения вооруженных сил государства и ее структурных компонентов. Б.А. Демидов, С.И. Хмелевский, О.А. Хмелевская Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 1
Проблемные вопросы совершенствования понятийного аппарата в военно-технической области. Б.А. Демидов, О.А. Хмелевская, М.В. Науменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 1
Методический подход к исследованию альтернативных вариантов технических обликов перспективных образцов вооружения и военной техники. О.А. Хмелевская Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 2
Методичний підхід до військово-економічного оцінювання авіаційних комплексів при формуванні їх концепцій і технічних обліків. О.О. Хмелевська Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 1
Формализованный методический подход к формированию облика системы защиты объектов от высокоточного оружия. Б.А. Демидов, М.В. Науменко, О.А. Хмелевская Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Направления совершенствования методологии обоснования концепции развития системы вооружения Вооруженных Сил государства и формирования перспективного ее облика. Д.А. Гриб, Б.А. Демидов, О.А. Хмелевская, М.Ю. Кузнецова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
Принципы и аспекты методического подхода к формированию оперативно-стратегических и оперативно-тактических требований к перспективной системе вооружения вооруженных сил государства и к ее структурным компонентам. Д.А. Гриб, Б.А. Демидов, О.А. Хмелевская Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 2
Методологические основы моделирования при предпроектных исследованиях и внешнем проектировании сложных образцов вооружения и военной техники. Б.А. Демидов, С.И. Хмелевский, О.А. Хмелевская Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 2
Проблемные аспекты развития технологий, ориентированных на создание и применение перспективных средств вооруженной борьбы. Б.А. Демидов, С.И. Хмелевский, О.А. Хмелевская, Т.В. Кулешова Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 1
Супроводження складних балістичних цілей. А.В. Челпанов, О.О. Хмелевська, С.І. Хмелевський, Г.В. Рибалка Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Методический подход к формированию облика перспективных боевых авиационных комплексов. Б.А. Демидов, О.А. Хмелевская Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Исследование излучательных свойств наземных объектов с пассивной защитой на основе композитных радиоизотопных покрытий. А.М. Сотников, Р.Г. Сидоренко, Г.В. Рыбалка, О.А. Хмелевская Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 3
Концептуально-методологічний підхід до вдосконалення системи озброєння Збройних Сил держави на основі модернізації озброєння та військової техніки. Б.О. Демідов, О.О. Хмелевська, М.В. Науменко Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 3
Методика оценивания технического уровня зенитного ракетного вооружения с использованием средств автоматизации процедур принятия решений. О.А. Хмелевская Системи обробки інформації 2007 / № 4
Модель и методика управления жизненными циклами образцов вооружения и военной техники при принятии плановых и управленческих решений в условиях неопределенности значений параметров внешней среды. Б.А. Демидов, О.А. Хмелевская Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 1
Методика обґрунтування і вибору структури автоматизованої інформаційної системи підтримки рішень, що приймаються при управлінні життєвими циклами зразків озброєння і військової техніки. Б.О. Демідов, О.О. Хмелевська Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 3
Системно-концептуальна модель управління життєвим циклом зразка озброєння і військової техніки. Б.О. Демідов, О.О. Хмелевська Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 2
Концептуальные основы построения автоматизированных информационных систем поддержки решений, принимаемых при управлении жизненными циклами образцов вооружения и военной техники. Б.А. Демидов, О.А. Хмелевская Системи обробки інформації 2005 / № 9
Определение показателей риска успешного завершения создания образца ВВТ в задаче управления его жизненным циклом. Б.А. Демидов, О.А. Хмелевская Системи обробки інформації 2005 / № 5