1. Наука
  2. Автори
  3. Атаманський Д. В.

Атаманський Д. В.

Scopus: 54408022600
Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Уніфікована структура системи міжперіодної обробки сигналів для РЛС з метеоканалом. Д.В. Атаманський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 3
Особливості застосування дистанційного навчання у військовій освіті. К.В. Садовий, Д.В. Атаманський, О.Л. Кузнєцов, А.О. Ковальчук, М.М. Ясечко, О.М. Дзігора Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 4
Перспективна мережа радіолокаційних засобів метеорологічного обслуговування авіації. Д.В. Атаманський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 3
Оцінка впливу активних завад на точність оцінювання параметрів метеоутворень в імпульсних доплерівських метеорологічних радіолокаторах. Д.В. Атаманський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 4
Вплив відбиттів від місцевих предметів на точність оцінювання параметрів метеоутворень в імпульсних ДМРЛ. Д.В. Атаманський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 2
Особливості оцінювання ширини доплерівського спектру метеооб'єктів в когерентних імпульсних метеорологічних радіолокаторах з вобуляцією міжімпульсних інтервалів зондування. Д.В. Атаманський, С.І. Шипіцин Системи обробки інформації 2016 / № 7
Точність оцінювання відбиваності метеооб'єктів військовими радіолокаційними засобами сантиметрового діапазону хвиль. Д.В. Атаманський, Д.С. Рачков, А.В. Семеняка Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 2
Оцінювання радіальної швидкості метеооб'єктів військовими радіолокаційними засобами сантиметрового діапазону хвиль. Д.В. Атаманський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 3
Потенційні можливості модернізованого посадочного радіолокатору щодо виявлення і вимірювання координат повітряних цілей. Д.В. Атаманський, І.І. Обод, Г.С. Залевський Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 2