1. Наука
  2. Автори
  3. Атаманський Д. В.

Атаманський Д. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Особливості оцінювання ширини доплерівського спектру метеооб'єктів в когерентних імпульсних метеорологічних радіолокаторах з вобуляцією міжімпульсних інтервалів зондування. Д. В. Атаманський, С. І. Шипіцин Системи обробки інформації 2016 / № 7
Точність оцінювання відбиваності метеооб'єктів військовими радіолокаційними засобами сантиметрового діапазону хвиль. Д. В. Атаманський, Д. С. Рачков, А. В. Семеняка Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 2
Оцінювання радіальної швидкості метеооб'єктів військовими радіолокаційними засобами сантиметрового діапазону хвиль. Д. В. Атаманський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 3
Потенційні можливості модернізованого посадочного радіолокатору щодо виявлення і вимірювання координат повітряних цілей. Д. В. Атаманський, І. І. Обод, Г. С. Залевський Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 2