1. Наука
  2. Автори
  3. Ковальчук А. О.

Ковальчук А. О.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Особливості застосування дистанційного навчання у військовій освіті. К.В. Садовий, Д.В. Атаманський, О.Л. Кузнєцов, А.О. Ковальчук, М.М. Ясечко, О.М. Дзігора Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 4
Оцінка точнісних можливостей супроводження малорозмірних цілей для функціонального ураження. М.М. Ясечко, А.О. Ковальчук, Д.В. Максюта Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 2
Современные радиотехнические средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами в зоне проведения АТО. М.Н. Ясечко, А.В. Очкуренко, А.А. Ковальчук, Д.В. Максюта Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 3
Энергетические требования к средствам функционального поражения. М.Н. Ясечко, К.В. Садовый, А.А. Ковальчук, О.В. Тесленко Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 2
Підвищення ефективності проведення семінарських занять з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін за напрямом підготовки «Радіотехніка». О.Л. Кузнєцов, В.А. Таршин, К.В. Садовий, І.В. Красношапка, О.В. Очкуренко, А.О. Ковальчук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Уточненная оценка параметра эквивалентной флуктуационной характеристики дискриминатора. А.А. Ковальчук, К.В. Садовый, А.А. Сосунов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 3
Вибір фіксованих параметрів алгоритмів радіотехнічних слідкуючих систем при супроводженні маневруючих цілей. М.Б. Бровко, Г.М. Зубрицький, А.О. Ковальчук, М.І. Рожков Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 4
Погляди на побудову адаптивної системи технічного забезпечення зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. М.Б. Бровко, Г.М. Зубрицький, А.О. Ковальчук, В.В. Старцев Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 1
Повышение устойчивости сопровождения маневрирующих целей по радиальной скорости с помощью адаптивного алгоритма параллельной фильтрации. А.А. Ковальчук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 1
Оценка устойчивости сопровождения маневрирующих целей по радиальной скорости многоканальной РЛС. А.А. Ковальчук Системи обробки інформації 2010 / № 1
Лазерна вимірювальна система з можливістю пошуку літального апарата. О.В. Коломійцев, Д.В. Руденко, А.О. Ковальчук Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 4
Пропозиції щодо розвитку системи технічного забезпечення зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. В.В. Старцев, М.Б. Бровко, Г.М. Зубрицький, А.О. Ковальчук Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 3
Оцінка показника якості підсистем автосупроводження за кутовою координатою та радіальною швидкістю багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою за допомогою уточненої моделі. А.О. Ковальчук, О.В. Коломійцев, Д.В. Максюта, О.О. Сосунов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 3
Оценка устойчивости сопровождения по дальности и угловым координатам сверхманевренных летательных аппаратов многоканальной РЛС. В.Ш. Хисматулин, Г.Н. Зубрицкий, О.Н. Ставицкий, А.А. Ковальчук Системи обробки інформації 2009 / № 4
Поліпшення завадозахисту РЛС ЗРК з фазованою антенною решіткою. В.А. Васильєв, А.О. Ковальчук, В.А. Таршин Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 3
Порівняльний аналіз якості функціонування алгоритмів супроводження цілей за радіальною швидкістю. В.Ш. Хісматулін, О.О. Сосунов, А.О. Ковальчук Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 2
Адаптивные алгоритмы сопровождения целей по радиальной скорости с параллельной фильтрацией. В.Ш. Хисматулин, А.А. Сосунов, А.А. Ковальчук Системи обробки інформації 2006 / № 5
Порівняльна оцінка потенційних можливостей підсистем автосупроводження за радіальною швидкістю та кутовою координатою багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою. А.О. Ковальчук, О.О. Сосунов, В.Ш. Хісматулін Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 3
Оценка потенциальной пропускной способности многоканальной РЛС с фазированной антенной решеткой для подсистемы автосопровождения по угловой координате. А.А. Ковальчук, И.И. Сачук, А.А. Сосунов Системи обробки інформації 2005 / № 5
Оценка потенциальной пропускной способности многоканальной РЛС с фазированной антенной решеткой для подсистемы автосопровождения по дальности. А.А. Ковальчук, И.И. Сачук, А.А. Сосунов Системи обробки інформації 2005 / № 2
Оценка влияния отношения сигнал/шум на пропускную способность многоканальной РЛС с фазированной антенной решеткой при использовании квазинепрерывного сигнала. А.А. Ковальчук, А.А. Сосунов, В.Ш. Хисматулин Системи обробки інформації 2004 / № 4
Оценка устойчивости сопровождения целей с помощью эквивалентного размера апертуры характеристики дискриминатора. В.Ш. Хисматуллин, А.А. Ковальчук, А.А. Сосунов, И.И. Сачук Системи обробки інформації 2004 / № 2
Постановка задачи оптимизации пропускной способности многоканальной РЛС с фазированной антенной решеткой путем управления длительностью интервала времени между радиоконтактами. А.А. Ковальчук, Ю.Э. Парфенов, А.А. Сосунов, В.Ш. Хисматулин Системи обробки інформації 2004 / № 1
Структура алгоритма сопровождения с адаптивным рециркулятором сигнала ошибки для повышения устойчивости сопровождения маневрирующих целей по радиальной скорости. А.А. Ковальчук Системи обробки інформації 2002 / № 5