1. Наука
  2. Автори
  3. Морозов О. О.

Морозов О. О.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Алгоритм формування системи виконавчих елементів для обслуговування територіально розосереджених об'єктів. О.О. Морозов Системи обробки інформації 2017 / № 3
Методика формування вимог до груп поточного ремонту озброєння і військової техніки. О.О. Морозов Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 1
Інтелектуальна система класифікації повітряних суден, які можуть використовуватися для здійснення терористичних актів, на основі методів теорії нечітких множин та нечіткої логіки. О.О. Морозов Системи обробки інформації 2016 / № 9
Алгоритм контролю та управління складними системами. О.О. Морозов, Л.В. Морозова Системи обробки інформації 2016 / № 3
Модель технічного обслуговування та ремонту озброєння і військової техніки ремонтним органом. О.О. Морозов Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 2
Задача синтезу стратегій розгортання ремонтних органів угрупувань військ (сил). О.О. Морозов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 1
Вибір функціональної структури ієрархічної автоматизованої системи управління. О.О. Морозов, Ю.С. Долгий Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 1
Вибір способу обслуговування засобів вимірювального контролю для систем з підвищеними вимогами до готовності. А.А. Морозов, А.Б. Чернов Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 1
Багатокритеріальний синтез складних систем за умов невизначеності інформації. О.О. Морозов Системи обробки інформації 2007 / № 7
Формирование требований к операционным элементам системы обслуживания средств измерительного контроля. А.А. Морозов, А.Б. Чернов Системи обробки інформації 2007 / № 2
Автоматизація управління системами метрологічного забезпечення: структура, моделі та алгоритм прийняття рішень. О.О. Морозов, В.С. Харченко Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 3
Загальна модель формування вимог до підсистеми постачання. О.О. Морозов Системи обробки інформації 2003 / № 3
Формалізована модель системи метрологічного забезпечення. О.О. Морозов Системи обробки інформації 2002 / № 6
Оцінка ефективності систем метрологічного забезпечення. О.О. Морозов Системи обробки інформації 2001 / № 1
Формирование состава парка подвижных лабораторий измерительной техники региона. А.А. Морозов Системи обробки інформації 2000 / № 3
Оптимизация планов использования подвижных метрологических лабораторий. А.А. Морозов, А.Б. Чернов Системи обробки інформації 2000 / № 2
Синтез оптимальних стратегій використання метрологічних лабораторій. О.О. Морозов Системи обробки інформації 2000 / № 1