1. Наука
  2. Автори
  3. Лютов В. В.

Лютов В. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Оцінювання кутових координат джерел випромінювання методом Min-Norm з використанням степеневого базису. В.І. Василишин, В.В. Лютов, В.Д. Луняка Системи обробки інформації 2018 / № 4
Оцінювання частоти сигналів з надрозділенням на основі використання методу SSA та структурних властивостей кореляційної матриці. В.І. Василишин, В.В. Лютов, І.В. Хуторна, М.І. Новіков Системи обробки інформації 2018 / № 3
Аналіз впливу віконних функцій на точність оцінювання кутових координат джерел випромінювання при попередньому формуванні ортогональних променів. В.І. Василишин, В.В. Лютов, А.І. Шкода, А.П. Глушко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 1
Стан та перспективи розвитку телекомунікаційних систем спеціального призначення. В.І. Василишин, В.В. Лютов, В.Д. Луняка, С.Л. Бутенко, А.К. Суслов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 4
Аналіз шляхів підвищення скритності широкосмугових систем військового радіозв’язку. О.В. Кувшинов, А.В. Шишацький, В.В. Лютов, О.Г. Жук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 1
Математична модель спотворення сигналу в системах радіозв’язку з ортогональним частотним мультиплексуванням при впливі навмисних завад. А.В. Шишацький, В.В. Лютов, М.В. Борознюк, І.Ю. Рубцов Системи обробки інформації 2016 / № 3
Удосконалена методика оцінювання параметрів сигналів з цифровими видами модуляції. А.В. Шишацький, О.Г. Жук, В.В. Лютов, Р.М. Животовський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 4