1. Наука
  2. Автори
  3. Зарубін А. М.

Зарубін А. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Аналіз впливу похибок азимутального виставлення інерціальних навігаційних систем на точність визначення навігаційних параметрів. А. М. Кириченко, А. М. Зарубін Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 4
Аналіз сумарних інструментальних похибок інерціальних навігаційних систем. А. М. Зарубін, В. В. Астанін Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 1
Удосконалений алгоритм пошуку екстремуму критерію якості. А. М. Зарубін, О. С. Ліходєєв, О. О. Добров Системи обробки інформації 2006 / № 9
Ідентифікація аеродинамічних коефіцієнтів літального апарату послідовним методом найменших квадратів. А. М. Зарубін, Є. В. Комаров, О. О. Добров Системи обробки інформації 2005 / № 6