1. Наука
  2. Автори
  3. Кузнєцов О. Л.

Кузнєцов О. Л.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Особливості застосування дистанційного навчання у військовій освіті. К.В. Садовий, Д.В. Атаманський, О.Л. Кузнєцов, А.О. Ковальчук, М.М. Ясечко, О.М. Дзігора Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 4
Постановка задачі оптимального оцінювання радіальної швидкості цілі при врахуванні корельованих флуктуацій початкових фаз радіоімпульсів прийнятої пачки. В.Д. Карлов, О.Л. Кузнєцов, А.М. Артеменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 3
Розрізнення за шляховою дальністю РЛС з синтезованою антенною решіткою в умовах впливу неоднорідностей атмосфери. О.Л. Кузнєцов, О.В. Коломійцев, К.В. Садовий Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 2
Методика розрахунку граничного розміру апертури синтезованої антенної решітки космічної системи радіолокаційного спостереження. О.Л. Кузнєцов, Д.В. Карлов, В.М. Ковбаса, М.А. Матвійчук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 2
Підвищення якості просторових вимірювань в цифрових РЛС з фазованою антенною решіткою. О.Л. Кузнєцов, В.А. Чепурний Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 2
Оцінка ефективності оптимізації просторової обробки радіолокаційного сигналу в РЛС з фазованою антенною решіткою. О.Л. Кузнєцов Системи обробки інформації 2015 / № 12
Альтернативні методи знищення малорозмірних засобів повітряного нападу. М.М. Ясечко, О.Л. Кузнєцов, О.В. Тесленко Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 3
Підвищення ефективності проведення семінарських занять з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін за напрямом підготовки «Радіотехніка». О.Л. Кузнєцов, В.А. Таршин, К.В. Садовий, І.В. Красношапка, О.В. Очкуренко, А.О. Ковальчук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Пропозиції щодо захисту радіолокаційних систем з ДЧМ сигналом від пасивних перешкод. В.А. Таршин, О.В. Очкуренко, О.Л. Кузнєцов, Д.В. Бойко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
Автоматичне виявлення пуску протирадіолокаційних ракет. О.В. Очкуренко, В.А. Таршин, О.Л. Кузнєцов, Д.В. Бойко, М.М. Дейнеко Системи обробки інформації 2013 / № 1
Вдосконалення системи оцінювання якості навчання за циклом дисциплін професійної (професійно-орієнтованої) підготовки в умовах застосування положень Болонського процесу в навчальному процесі підготовки курсантів за напрямом підготовки «Радіотехніка». О.Л. Кузнєцов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 3
Аналіз можливостей ДЧМ сигналів щодо підвищення функціональності радіолокаційних систем. В.А. Таршин, О.В. Очкуренко, О.Л. Кузнєцов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Алгоритм і показники якості ототожнення пеленгів при тріангуляційному методі пасивної радіолокації. Х.А. Турсунходжаєв, О.Л. Кузнєцов, В.О. Кошка, О.С. Іванченко Системи обробки інформації 2011 / № 2
Вплив статистичних характеристик фазових флуктуацій радіолокаційного сигналу на точність оптимального вимірювання радіального прискорення цілі. О.Л. Кузнєцов Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 1
Вплив умов поширення активних маскувальних завад на завадозахищеність радіолокаційних станцій радіотехнічних військ. О.Л. Кузнєцов, В.А. Таршин, М.М. Мінєрвін Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 4
Оцінювання впливу фазових флуктуацій сигналу на зниження точності вимірювання кутових координат цілі в РЛС з фазованими антенними решітками. О.Л. Кузнєцов Системи обробки інформації 2008 / № 1
Аналіз часу настройки кореляційного автокомпенсатору на подавлення активної завади в умовах флуктуацій фронту її хвилі. О.Л. Кузнєцов, В.А. Таршин, І.Є. Шумейко Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 3
Розширення функціональних можливостей РЛС шляхом застосування сигналів з псевдохаотичною частотною модуляцією. В.А. Таршин, В.А. Васильєв, О.Л. Кузнєцов, І.В. Злигостєв Системи обробки інформації 2007 / № 1
Аналіз впливу фазових флуктуацій завади на ефективність роботи автокомпенсаторів активних шумових завад при використанні антен з різними розмірами. М.М. Мінєрвін, О.Л. Кузнєцов, І.Є. Шумейко Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 3