1. Наука
  2. Автори
  3. Зубрицька Г. Г.

Зубрицька Г. Г.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Анализ влияния уровня образования на отдельные показатели социального развития общества. Г.Г. Зубрицька Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 4
Методика оцінювання ступеня впливу змін фінансування планів підготовки Збройних Сил України на показники ефективності їх виконання методом кореляційно-регресійного аналізу. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, Р.О. Пекуляк, О.І. Кремешний, Г.Г. Зубрицька Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 4
Метод оцінювання ефективності виконання програм (планів) розвитку Збройних Сил України з урахуванням повноти та своєчасності їх фінансування. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Л.М. Семененко, Р.В. Бойко, Д.В. Башинський, Г.Г. Зубрицька Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 2
Методика розподілу оборонного бюджету України між складовими сил оборони з урахуванням показників потреб та пріоритетності завдань цих складових на плановий рік. О.М. Семененко, Р.В. Бойко, О.Г. Водчиць, С.П. Василенко, Г.Г. Зубрицька, О.І. Кремешний Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 4

Whoops, looks like something went wrong.