1. Наука
  2. Автори
  3. Василишин В. І.

Василишин В. І.

Scopus: 8383205800
Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Оцінювання кутових координат джерел випромінювання методом Min-Norm з використанням степеневого базису. В.І. Василишин, В.В. Лютов, В.Д. Луняка Системи обробки інформації 2018 / № 4
Оцінювання частоти сигналів з надрозділенням на основі використання методу SSA та структурних властивостей кореляційної матриці. В.І. Василишин, В.В. Лютов, І.В. Хуторна, М.І. Новіков Системи обробки інформації 2018 / № 3
Spectral analysis of signals by Root-Min-Norm method, using modified SSA method. В.І. Василишин Системи обробки інформації 2018 / № 1
Аналіз впливу віконних функцій на точність оцінювання кутових координат джерел випромінювання при попередньому формуванні ортогональних променів. В.І. Василишин, В.В. Лютов, А.І. Шкода, А.П. Глушко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 1
Стан та перспективи розвитку телекомунікаційних систем спеціального призначення. В.І. Василишин, В.В. Лютов, В.Д. Луняка, С.Л. Бутенко, А.К. Суслов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 4
Аналіз ефективності попередньої обробки сигналів модифікованим методом SSA. В.І. Василишин, К.Г. Мацина, Р.А. Лук’янюк, Р.В. Косіхін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 2
Комбинированная пеленгация источников шумового излучения с использованием псевдошумового размножения выборки. В.І. Василишин Системи обробки інформації 2017 / № 1
Эффективность спектрального анализа собственно-струтурными методами при предварительной обработке сигналов модифицированным методом SSA. В.І. Василишин Системи обробки інформації 2016 / № 8
Анализ эффективности метода углового разрешения источников коррелированных сигналов с псевдослучайной пространственной обработкой. В.І. Василишин, А.Д. Богданов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 1
Снижение уровня шума на цифровом изображении с использованием технологии суррогатных данных и его сингулярного разложения. П.Ю. Костенко, В.І. Василишин, В.В. Слободянюк, А.В. Плахотенко Системи обробки інформації 2015 / № 3
Спектральный анализ методом ESPRIT при предварительной обработке данных методом SSA. В.І. Василишин Системи обробки інформації 2015 / № 1
Комбинированная пеленгация источников шумового излучения с использованием рандомизации собственных векторов корреляционной матрицы наблюдения и метода формирования луча. В.І. Василишин Системи обробки інформації 2014 / № 9
Уменьшение аддитивного шума на цифровых изображениях с использованием технологии суррогатных данных. П.Ю. Костенко, В.І. Василишин, В.В. Слободянюк Системи обробки інформації 2014 / № 8
Анализ методической ошибки спектрального анализа, использующего технологию суррогатных данных. В.І. Василишин Системи обробки інформації 2014 / № 1
Адаптивная коррекция предварительной обработки сигналов с использованием технологии суррогатных данных в задачах спектрального анализа. В.І. Василишин Системи обробки інформації 2013 / № 2