1. Наука
  2. Автори
  3. Бердочник А. Д.

Бердочник А. Д.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Методика комплексної оцінки ефективності функціонування інтегрованої автоматизованої системи управління. Ю.Ф. Кучеренко, О.В. Довбня, Є.В. Шубін, В.В. Діденко, А.Д. Бердочник Системи озброєння і військова техніка 2018 / № 3
Метод прогнозування динаміки розвитку спроможностей Збройних Сил України з урахуванням ефективності освоєння фінансових ресурсів. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, С.С. Масловський, А.Д. Бердочник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 2
Графоаналітичний метод обґрунтування раціональної чисельності Збройних Сил України з урахуванням впливу обмежуючих факторів та показників обсягів мобілізаційного нарощування. О.М. Семененко, Р.В. Бойко, Ю.Б. Добровольський, В.Л. Іванов, Р.М. Чигрин, А.Д. Бердочник Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 2
Основні аспекти воєнно-економічної безпеки України та можливі шляхи її забезпечення на середньострокову перспективу (2016 – 2020 рр.). О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, В.В. Кострач, А.Д. Бердочник Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 3
Методика обґрунтування рішення командира авіаційної ескадрильї на бойове застосування по вирішенню задач винищувального забезпечення дій ударної авіації. М.Ю. Устименко, О.Б. Леонтьєв, А.Д. Бердочник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 2
Підхід до вибору пріоритетного варіанту структури системи кадрового забезпечення Збройних Сил України з переліку альтернативних варіантів. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, А.Д. Бердочник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 3
Методичний підхід щодо оцінювання стану системи комплектування Збройних Сил України технікою національної економіки. Р.В. Бойко, О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, А.Д. Бердочник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 1
Методика оцінки ефективності функціонування систем (органів) комплектування Збройних Сил України особовим складом. О.Г. Водчиць, О.М. Семененко, Ю.Б. Добровольський, А.Д. Бердочник Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Аналіз динаміки структури грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України. О.Г. Водчиць, О.М. Семененко, М.В. Абрамова, Р.В. Бойко, А.Д. Бердочник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Обґрунтування вибору методу цільового програмування для багатокритеріальної оптимізації складу парку спеціальних транспортних засобів. М.П. Гащук, А.Д. Бердочник, В.Б. Семенов Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 4
Удосконалення функціонування пунктів управління в ході оперативної та бойової підготовки військ. В.В. Школяренко, Ю.І. Призиглей, А.Д. Бердочник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Щодо основних перспективних напрямків розвитку воєнно-економічної аналітичної діяльності та її місця в системі воєнного управління. Р.В. Бойко, О.М. Семененко, І.В. Чекед, О.І. Кремешний, А.Д. Бердочник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 1
Ефективність застосування фотографічного обладнання на сучасних БПЛА. Б.М. Іващук, Р.В. Приступа, А.Д. Бердочник Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 3
Становлення системи технічної експлуатації та ремонту авіаційної техніки напередодні та в роки Великої Вітчизняної війни. О.І. Кремешний, Р.В. Лященко, А.Д. Бердочник Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Оптимізація параметрів торсіона осьового шарніра втулки несучого гвинта вертольота. В.А. Бердочник, А.Д. Бердочник Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 4
Теоретические основы расчетов на освещение наземных (морских) объектов. А.И. Кремешный, А.А. Корочкин, А.Д. Бердочник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Спосіб визначення розрізнювальної здатності інфрачервоних систем повітряної розвідки в лабораторних умовах. Б.М. Іващук, О.О. Клімішен, А.Д. Бердочник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 3