1. Наука
  2. Автори
  3. Стасєв С. Ю.

Стасєв С. Ю.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Технологія обробки відеокадрів для бортових засобів телекомунікацій. С. Ю. Стасєв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 2
Метод об’єднання інформації про повітряні об’єкти від сукупності різнотипових джерел. С. А. Войтович, С. Ю. Стасєв, В. О. Корнєєв Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 4
Несиметричні криптосистеми на гіпереліптичних кривих над полями парної характеристики. В. Ю. Ковтун, О. О. Кузнецов, С. Ю. Стасєв Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 3
Розробка процедури адаптації маршрутизації до динамічних змін трафіку в телекомунікаційній мережі. К. О. Бохан, С. Ю. Стасєв, Ю. Г. Бусигін Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 2
Оцінка параметрів негаусових стохастичних процесiв. О. О. Можаєв, А. О. Подорожняк, С. Ю. Стасєв Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 4