1. Наука
  2. Автори
  3. Третяк В. Ф.

Третяк В. Ф.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Метод оптимізації структури розподіленої бази даних у вузлах інфокомунікаційної мережі хмарного середовища. О. М. Місюра, В. Ф. Третяк, В. М. Більчук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 1
Дослідження шляхів автоматизації тестування при розробці комплексу програм спеціалізованої автоматизованої системи. В. Г. Малюга, В. В. Калачова, В. Ф. Третяк, О. А. Трублін Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 4
Автоматизована підсистема для АІС «Аналіз та документування надзвичайних ситуацій». В. Ф. Третяк, С. В. Дуденко, О. М. Місюра Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 3
Підходи по автоматизації і впровадженню інтерактивних засобів навчання. В. Ф. Столбов, І. В. Рубан, С. В. Дуденко, В. Ф. Третяк Системи обробки інформації 2008 / № 1
Класифікація безпілотних літальних апаратів. О. І. Тимочко, Д. Ю. Голубничий, В. Ф. Третяк, І. В. Рубан Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 1
Розробка тестів з використанням засобів обчислювальної техніки. І. О. Романенко, В. Ф. Столбов, І. В. Рубан, В. Ф. Третяк Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 2
Паралельний метод розв’язання задачі цілочисельного лінійного програмування з булевими змінними (ЦЛП З БЗ). В. Ф. Третяк, Д. С. Шимук, Ю. Д. Шимук Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 4