1. Наука
  2. Автори
  3. Любченко Н. Ю.

Любченко Н. Ю.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Дослідження мікропроцесорної системи вимірювання температури. П.Ю. Безкоровайний, А.М. Клименко, Н.Ю. Любченко, Е.К. Мирко Системи обробки інформації 2016 / № 2
Метод інтелектуальної обробки мультиспектральних зображень. А.О. Подорожняк, Н.Ю. Любченко, О.Д. Лагода Системи обробки інформації 2015 / № 10
Проблема модернизации локальной вычислительной сети. А.Н. Клименко, Н.Ю. Любченко, Ю.В. Болтова Системи обробки інформації 2014 / № 2
Использование интеллектуальных методов анализа при обосновании разработки суперкомпьютера. А.Н. Клименко, Н.Ю. Любченко, А.А. Подорожняк Системи обробки інформації 2012 / № 9
Управління установкою для пастеризації молока. А.М. Кліменко, А.І. Вахновський, Н.Ю. Любченко Системи обробки інформації 2011 / № 4
Распознавание концептов эмоций в лингвистическом процессоре экспертной системы. Ю.Ю. Шамаева, А.А. Подорожняк, Н.Ю. Любченко Системи обробки інформації 2010 / № 1
Модель взаимодействия компонентов интерактивной системы поддержки принятия решений. Н.Ю. Любченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 4
Анализ построения операционной семантики стратифицированных семантических сетей WEB-приложений. Н.Ю. Любченко Системи обробки інформації 2008 / № 3
Функціонування формально-логічних засобів при обробці моделі проблемної області в системах підтримки прийняття рішень в складних організаційних ієрархічних системах. Н.Ю. Любченко Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 2
Технология построения операционной семантики стратифицированной семантической сети для поддержки принятия управленческих решений. Ю.В. Паржин, Н.Ю. Любченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 2
Средства управления логическим выводом и поддержания непротиворечивости экстенсиональной базы данных в системах поддержки принятия решений. Н.Ю. Любченко Системи обробки інформації 2007 / № 3
Технология построения экстенсиональной базы стратифицированной семантической сети для систем поддержки принятия решений. Н.Ю. Любченко, Ю.В. Паржин Системи обробки інформації 2007 / № 2
Оптимізація управлінських рішень в складних організаційних ієрархічних системах. Ю.В. Паржин, Ю.Б. Васильєв, Н.Ю. Любченко Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 4
Математическое моделирование процессов функционирования сложных организационных иерархических систем для формализации процедуры принятия управленческих решений. Ю.В. Паржин, Н.Ю. Любченко Системи обробки інформації 2006 / № 9
Рівняння оптимізації ієрархічної телекомунікаційної мережі за критерієм мінімальних експлуатаційних витрат. В.О. Губар, О.О. Можаєв, Ю.П. Рондін, Н.Ю. Любченко Системи обробки інформації 2006 / № 6
Метод оптимізації структур даних у розподіленій мережі. О.О. Можаєв, Ю.П. Рондин, Н.Ю. Любченко, С.Ф. Кривчач Системи обробки інформації 2005 / № 6
Фрактальний стиск зображень за допомогою пірамідально-рекурсивних структур. Ю.В. Стасєв, Є.О. Бридня, Н.Ю. Любченко Системи обробки інформації 2005 / № 4
Метод блокового покриття атрактору при використанні фрактальних методів стиску. Ю.В. Стасєв, Є.О. Бридня, Н.Ю. Любченко Системи обробки інформації 2005 / № 3
Середні часи і дисперсійні оцінки чекання у чергах транспортної інформаційної мережі зв’язку. Г.А. Кучук, Н.Ю. Любченко, О.О. Можаєв Системи обробки інформації 2004 / № 12
Автоматичний синтез оптимальних варіантів управління за показником складності. М.І. Гіневський, Ю.О. Акімова, І.І. Кучинський, Н.Ю. Любченко Системи обробки інформації 2004 / № 6
Програмно-апаратні засоби автоматизації аналізу і розробки алгоритмічних структур. О.О. Можаєв, І.І. Кучинський, Н.Ю. Любченко, Н.М. Ненашева Системи обробки інформації 2004 / № 5
Векторизация структуры контурных изображений при решении задач распознавания. Ю.В. Паржин, Н.Ю. Любченко, Н.М. Ненашева Системи обробки інформації 2004 / № 3