1. Наука
  2. Автори
  3. Дробот О. А.

Дробот О. А.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Обґрунтування підходів щодо управління маршрутизацією з розподілом мережних ресурсів у інфокомунікаційних мережах спеціального призначення. О.А. Дробот, В.К. Медведєв, В.В. Ткачов, О.В. Якобінчук Системи обробки інформації 2013 / № 6
Метод забезпечення гарантованої якості обслуговування інформаційного трафіка для інфокомунікаційної мережі військового призначення. О.А. Дробот Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
Комплексна система гарантованого електропостачання для інфокомунікаційного обладнання з використанням нетрадиційних і відновлювальних джерел електроенергії. О.А. Дробот Системи обробки інформації 2011 / № 8
Порядок проведення заходів короткострокового оборонного планування у Командуванні виду Збройних Сил України. В.О. Абрашин, О.М. Гурін, О.А. Дробот Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 4
Еволюція засобів рухомості засобів наземного забезпечення дій авіації з часів Великої Вітчизняної війни до наших днів. С.І. Борових, С.М. Новічонок, О.А. Дробот, І.В. Терентьєва Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Класифікація дефектів, виникаючих в об'єкті Автоматизованої системи управління спеціального призначення. О.М. Усачов, В.М. Руденко, О.А. Дробот Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 2
Узагальнена методика виявлення несправностей в об'єктах автоматизованого управління спеціального призначення. О.М. Усачов, В.М. Руденко, О.А. Дробот Системи обробки інформації 2009 / № 4
Розробка загальної методики прийняття рішень з розподілу державних ресурсів, призначених для виконання завдань наземного забезпечення дій авіації на базі об’єктно-діяльнісного підходу. С.М. Новічонок, О.А. Дробот, О.М. Усачов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 3
Визначення структури бази даних для автоматизованого робочого місця енергетика. С.М. Новічонок, О.А. Дробот, Г.І. Лагутін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 3
Варіанти реалізації активних технологій на вузлах телекомунікаційних мереж військового призначення. О.В. Лемешко, О.А. Дробот, Ю.М. Добришкін Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 3
Результати порівняльного аналізу потокових моделей маршрутизації в телекомунікаційних мережах. О.В. Лемешко, О.А. Дробот, Д.В. Симоненко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 1