1. Наука
  2. Автори
  3. Носик О. М.

Носик О. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Математична модель територіально розподіленого еталону часу та частоти військового призначення. А. М. Носик, А. П. Нарєжній, О. М. Носик Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 2
Защита персональных данных. С. П. Евсеев, Э. А. Линд, О. Г. Король, О. М. Носик Системи обробки інформації 2012 / № 4
Шляхи моделювання системи дистанційного навчання вищого навчального закладу в контексті реформування освітньої системи України. Т. О. Івахненко, В. В. Калачова, О. М. Носик Системи обробки інформації 2012 / № 3
Формування великих ансамблів дискретних сигналів з поліпшеними кореляційними властивостями. О. О. Кузнецов, А. М. Коваленко, О. В. Харченко, О. М. Носик Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 1
Аналіз алгоритмів формування нелінійних квазіортогональних систем сигналів із заданими властивостями. А. М. Носик, О. М. Носик, В. В. Калачева Системи обробки інформації 2006 / № 3