1. Наука
  2. Автори
  3. Бабенко Є. В.

Бабенко Є. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Method of the horizon detection from electro-optical sensors under maritime environment. С.П. Євсеєв, О.В. Шматко, , Є.В. Бабенко Системи обробки інформації 2018 / № 3