1. Наука
  2. Автори
  3. Воротніков В. В.

Воротніков В. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Методика підвищення живучості інформаційно-комунікаційної мережі. В.В. Воротніков, О.С. Бойченко, Є.О. Гринєвич Системи обробки інформації 2017 / № 5
Метод формування енергоефективного маршруту в бездротових інформаційно-комунікаційних мережах. Ю.Г. Даник, В.В. Воротніков, О.С. Бойченко Системи обробки інформації 2016 / № 2
Математична модель дослідження пропускної здатності бездротових інформаційно-комунікаційних мереж. О.С. Бойченко, В.В. Воротніков, Ю.О. Кулаков Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 3
Децентралізований алгоритм підключення абонентів до кластеру мобільної мережі АСУВ. Ю.Г. Даник, Ю.О. Кулаков, В.В. Воротніков, К.М. Білоус Системи обробки інформації 2013 / № 9
Кластеризація потоків даних в телекомунікаційних мережах АСУ підрозділів за факторними ознаками. В.В. Воротніков Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 3
Оптимізація багатошляхової маршрутизації в мережах з пакетною комутацією в умовах ди-намічно змінюваної топології. В.В. Воротніков Системи обробки інформації 2012 / № 6
Ймовірнісна модель оцінки втрат пакетів у вузлі багатоканальної мережі з неоднорідним вхідним потоком. О.С. Бойченко, В.В. Воротніков, І.О. Канкін Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Аналіз перешкодостійкості захищених протоколів обміну даними. О.С. Бойченко, В.В. Воротніков, В.В. Умінський Системи обробки інформації 2010 / № 2
Методика підвищення ефективності функціонування інформаційно-вимірювальних систем за інформаційно-статистичним критерієм. В.В. Воротніков Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 4
Інваріантні алгоритми оцінювання параметрів траєкторій літальних об’єктів. В.В. Воротніков, І.О. Канкін, В.В. Умінський Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 3