1. Наука
  2. Автори
  3. Макаров С. А.

Макаров С. А.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Розширення функціональних можливостей посадкового радіолокатору щодо визначення швидкості шляхом вимірювання параметрів спектру зондувального сигналу, відбитого від повітряного судна на етапі посадки. С.А. Макаров, О.О. Сокол, В.Я. Поворознюк, В.П. Яндола Системи озброєння і військова техніка 2018 / № 2
Автоматизація процесів збору, обробки та відображення інформації про повітряну обстановку на командно-диспетчерському пункті при керуванні польотами державної авіації. О.В. Висоцький, О.А. Коршець, Р.В. Лимар, С.А. Макаров, А.А. Мартинов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 3
Аспекти удосконалення системи радіотехнічного забезпечення польотів авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. В.М. Славіхін, О.В. Висоцький, С.А. Макаров, В.О. Лєбєдєв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 4
Дослідження умов електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів повітряної рухомої й радіолокаційної служб та засобів транкінгового зв’язку у смузі частот 136…174 МГц. С.А. Макаров, І.В. Московченко, В.О. Лєбєдєв, О.А. Павліченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 4
Аспекти удосконалення системи управління протиповітряною обороною України. Б.І. Нізієнко, С.А. Юхновський, С.А. Макаров Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 1
Складовий фазовий детектор з динамічно регульованим параметром елементу зворотного зв’язку з фазовим регулятором за нелінійним законом системи фазового автопідстроювання частоти. С.А. Макаров, О.М. Чекунова, С.А. Юхновський, О.В. Нікітин Системи обробки інформації 2014 / № 6
Удосконалення моделей взаємодії радіотехнічної системи ближньої навігації та мережі цифрового стільникового радіозв’язку стандарту GSM-900. С.А. Макаров, В.О. Лєбєдєв, О.В. Висоцький, П.М. Гриценко Системи обробки інформації 2014 / № 1
Амплитудный метод устранения неоднозначности измерения угловых координат в МРЛС АС самолета с реализацией амплитудного способа пеленгации, суммарно-разностной обработки и доплеровской фильтрации отражений. Н.Д. Рысаков, С.А. Макаров, В.В. Куценко, И.В. Титов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
Обґрунтування виду нелінійного закону регулювання параметру додаткового зворотного зв’язку за фазою системи фазового автопідстроювання частоти. С.А. Юхновський, С.А. Макаров, О.М. Чекунова Системи обробки інформації 2013 / № 2
Оптимальний склад телекомунікаційного обладнання на лініях прив’язки системи зв’язку Повітряних Сил. Д.А. Гриб, С.А. Макаров, Р.В. Воробйов Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 4
Визначення основних властивостей системи фазового автопідстроювання частоти з додатковим каналом фазової компенсації. С.А. Макаров, С.М. Рот, О.М. Чекунова, Ю.М. Добришкін Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 2
Аналіз принципів побудови швидкодіючих систем фазового автопідстроювання частоти пристроїв телекомунікацій. С.А. Юхновський, С.А. Макаров, О.М. Чекунова, С.В. Женжера Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу шляхом покращення частотної вибірковості радіолокаційних систем посадки. С.А. Макаров Системи обробки інформації 2012 / № 9
Принципы построения моноимпульсной РЛС автосопровождения самолета на этапе посадки с реализацией амплитудного способа пеленгации, амплитудной обработки и доплеровской фильтрации отражений. Н.Д. Рысаков, В.В. Куценко, И.В. Титов, С.А. Макаров Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
Підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу за рахунок застосування цифрових антенних решіток. І.В. Тітов, С.А. Макаров Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 4
Математична модель швидкодіючої нелінійної системи фазового автопідстроювання частоти синтезатора частот з розширеною смугою захоплення. С.А. Макаров, С.М. Рот, О.М. Чекунова Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Посадковий радіолокатор з адаптивним настроюванням когерентного накопичувача. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, С.А. Макаров Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 2
Принципи і умови вимірювання кута місця цілі в РЛС з ФАР за співвідношенням амплітуд сигналів сусідніх пелюсток парціальної діаграми спрямованості. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, С.А. Макаров Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 4
Методи розширення смуги захоплення швидкодіючих систем фазової автопідстройки частоти синтезаторів частот засобів радіозв'язку. Ю.І. Лосєв, С.А. Макаров, С.М. Рот Системи обробки інформації 2010 / № 9
Авіаційний зв’язок в роки Великої Вітчизняної війни. І.В. Тітов, С.А. Макаров, В.Г. Карєв Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Анализ частотных свойств многоточечных целей. Н.Д. Рысаков, И.В. Титов, С.А. Макаров Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 2
Методика визначення показників освоєння радіочастотного спектру України. О.В. Висоцький, С.А. Макаров, В.В. Поляков Системи обробки інформації 2009 / № 4
Методика визначення основних властивостей адаптивних систем фазового автопідстроювання частоти з нелінійними законами адаптації. О.М. Чекунова, С.А. Макаров, С.М. Рот Системи обробки інформації 2007 / № 9
Аналіз принципів побудови швидкодіючих синтезаторів частот на основі систем фазової синхронізації. О.М. Чекунова, С.А. Макаров, Р.В. Коваленко Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 1
Організаційно-методичні передумови підвищення ефективності вивчення військово-технічних та військово-спеціальних дисциплін у ВВНЗ. С.А. Макаров, О.В. Висоцький, О.Г. Лебедєв Системи обробки інформації 2006 / № 9
Аналіз електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів в умовах впровадження в Україні цифрового мовлення. С.А. Макаров, В.П. Поздняк, Г.Ю. Дукін Системи обробки інформації 2006 / № 3
Підвищення швидкодії синтезаторів частот засобів радіозв'язку. С.А. Макаров, О.М. Чекунова Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 3