1. Наука
  2. Автори
  3. Алексєєв С. В.

Алексєєв С. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Аналіз особливостей розробки, експлуатації та подальшого розвитку комплексу програм автоматизованої системи конструювання навчального розкладу «Каскад». О.М. Місюра, М.Ф. Пічугін, С.В. Алексєєв, В.В. Калачова, О.А. Трублін Системи обробки інформації 2017 / № 4
Аналіз та дослідження інструментів автоматизації тестування при розробці комплексу програм автоматизованої системи конструювання розкладу занять. С.В. Дуденко, В.В. Калачова, С.В. Алексєєв, М.М. Колмиков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 4
Структуризація видів тестування та аналіз їх особливостей при розробці комплексу програм автоматизованої системи конструювання розкладу занять. С.В. Дуденко, В.В. Калачова, С.В. Алексєєв, М.М. Колмиков Системи обробки інформації 2015 / № 11
Аналіз методів розв’язку задачі складання розкладу занять. С.В. Алексєєв, В.О. Мартовицький Системи обробки інформації 2014 / № 2
Формування переліку критеріїв якості складання розкладу навчальних занять в Харківському університеті Повітряних Сил. І.О. Романенко, Д.О. Смоляков, В.В. Калачова, С.В. Алексєєв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 4
Методика інтегральної оцінки ступеня тестованості та структурний алгоритм тестування спеціального програмного забезпечення. І.О. Романенко, К.С. Смеляков, І.В. Рубан, С.В. Алексєєв, В.В. Калачова, О.П. Бабенко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Оцінка ефективності розподілу ресурсів підготовки військ (сил) ЗС України при впровадженні автоматизованої системи управління. І.О. Романенко, С.В. Алексєєв, М.М. Колмиков, В.В. Калачова, О.А. Трублін, О.П. Бабенко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 1
Аналіз засобів моделювання комп’ютерних мереж. Є.С. Лошаков, С.В. Алексєєв Системи обробки інформації 2012 / № 5
Вибір показників та головного критерію ефективності автоматизованої системи підготовки військ (сил) ЗС України. С.В. Дуденко, М.М. Колмиков, С.В. Алексєєв, А.М. Ткачов Системи обробки інформації 2012 / № 2
Математическая модель процесса передачи данных через промежуточные центры коммутации сообщений для случая применения помехоустойчивого кода в режиме обнаружения ошибок с проверкой пакетов получателем. С.В. Алексеев Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 3
Дослідження принципів комутації в засобах з повнозв'язною топологією. І.В. Рубан, І.О. Романенко, С.В. Алексєєв, Ю.С. Долгий Системи обробки інформації 2010 / № 2
Анализ влияния отказов на узлах коммутации на временные характеристики процесса передачи данных в режиме обнаружения ошибок получателем. И.А. Романенко, И.В. Рубан, С.В. Алексеев, Ю.С. Долгий Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Часткова модель процесу набуття необхідного рівня знань, умінь та навичок об’єктом підготовки. І.О. Романенко, С.В. Алексєєв, І.В. Рубан Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 2
Модель процесу набуття необхідного рівня знань, умінь та навичок об’єктами підготовки. І.О. Романенко, С.В. Алексєєв, І.В. Рубан Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 3
Модель системи підготовки в військовій організації на основі координаційних підходів до управління функціонуванням і розвитком. І.О. Романенко, С.В. Алексєєв, І.В. Рубан, С.В. Дуденко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Дослідження впливу інформаційного забезпечення заходів підготовки на рівень підготовленості об’єктів навчання. І.О. Романенко, І.В. Рубан, С.В. Дуденко, С.В. Алексєєв Системи обробки інформації 2009 / № 4
Алгоритм быстрого преобразования Фурье Гуда-Томаса в конечных полях для усеченного вектора. С.В. Дуденко, С.В. Алексеев, В.В. Добровольский Системи обробки інформації 2009 / № 2
Способ формирования уникальных идентификаторов объектов для подсистем репликации данных в распределенных системах обработки цифровой информации. С.В. Дуденко, С.В. Алексеев, А.В. Перепелица Системи обробки інформації 2008 / № 2
Анализ эффективности передачи разнородных потоков информации по одному каналу при организации доступа в режиме соперничества. С.И. Марченко, С.В. Алексеев Системи обробки інформації 2001 / № 1