1. Наука
  2. Автори
  3. Карлов Д. В.

Карлов Д. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Комплексування пасивних методів місцевизначення джерел радіовипромінювання у сучасних системах радіомоніторингу. М. Ф. Пічугін, Д. В. Карлов, О. О. Клімішен, А. С. Воловодюк Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 1
Огляд програм та вимог керівних документів країн НАТО стосовно космічної ситуаційної обізнаності. М. Ф. Пічугін, Д. В. Карлов, О. О. Клімішен, Я. М. Кожушко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 2
Аналіз системи показників якості планування космічного радіолокаційного спостереження. М. Ф. Пічугін, Д. В. Карлов, О. О. Клімішен, І. М. Пічугін, А. С. Воловодюк Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 1
Застосування інформаційного підходу до синтезу непараметричних вирішальних правил виявлення та оцінювання параметрів сигналу на фоні завад з невідомим законом розподілу. В. П. Деденок, Г. В. Пєвцов, Д. В. Карлов, Ю. В. Рєзников, О. Ю. Чернявський Системи обробки інформації 2017 / № 5
Використання підведених радіохвилеводів для збільшення дальності виявлення маловисотних цілей над морем. В. Д. Карлов, К. П. Квіткін, Д. В. Карлов, О. В. Струцинський Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 1
Оцінювання впливу системи підготовки військовослужбовців у навчальних центрах на стан бойової готовності Збройних Сил України. М. Ф. Пічугін, Д. В. Карлов, А. С. Воловодюк, О. О. Клімішен Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 2
Розв`язання задачі оцінювання параметрів траєкторій літальних об`єктів на основі принципу інваріантності. М. Ф. Пічугін, Д. В. Карлов, О. О. Клімішен, А. С. Воловодюк Системи обробки інформації 2016 / № 5
Інформаційні статистики і їх застосування у задачах синтезу вирішальних правил виявлення сигналу на фоні завад в умовах непараметричної апріорної невизначеності. В. П. Деденок, Д. В. Карлов, Г. В. Пєвцов, Ю. В. Рєзніков Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 4
Методика розрахунку граничного розміру апертури синтезованої антенної решітки космічної системи радіолокаційного спостереження. О. Л. Кузнєцов, Д. В. Карлов, В. М. Ковбаса, М. А. Матвійчук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 2
Использование дифракционного механизма распространения радиоволн над морем для увеличения дальности локации маловысотных целей. Д. В. Карлов Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 4
Алгоритм оптимального вимірювання дальності маловисотної цілі при її локації над морем. Д. В. Карлов Системи обробки інформації 2015 / № 11
Алгоритм вимірювання дальності в автоматизованих системах наведення винищувальної авіації на маловисотну ціль над морем. В. Д. Карлов, О. Б. Котов, І. М. Пічугін, Д. В. Карлов Системи обробки інформації 2015 / № 10
Методика оценивания параметров ионосферного канала при решении задач радиопеленгования и планирования сеансов связи в коротковолновом диапазоне частот. В. П. Деденок, Ю. В. Резников, Д. В. Карлов, М. Ф. Пичугин, Н. М. Степаненков, М. Н. Журавский Системи обробки інформації 2015 / № 7
Расчет ресурса времени на принятие решения на этапе непосредственного планирования боевых действий истребительной авиации. Д. В. Карлов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 4
Статистичні характеристики радіолокаційних сигналів, відбитих від місцевих предметів в умовах аномальної рефракції. В. Д. Карлов, А. О. Радюков, І. М. Пічугін, Д. В. Карлов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 4
Определение дисперсии множителя ослабления радиолокационного канала по глубине быстрых и медленных замираний сигнала. И. Г. Леонов, А. Н. Коржов, Д. В. Карлов, И. М. Пичугин Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 3
Забезпечення національної безпеки держави за допомогою використання космічних технологій. Г. В. Пєвцов, Д. В. Карлов, М. Ф. Пічугін, О. О. Клімішен Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Компенсация амплитудных отказов излучателей в плоских фазированных антенных решетках. В. Д. Карлов, Н. Н. Петрушенко, Д. В. Карлов, Г. А. Головин Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 3
К вопросу об оптимизации измерения угла Фарадеевского вращения плоскости поляризации. В. Д. Карлов, А. Н. Черный, Д. В. Карлов, О. В. Бесова Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 2
Синтез алгоритму виявлення іоносферних збурень при використанні некогерентно розсіяних іоносферою сигналів радіохвиль. Д. В. Карлов, М. М. Журавський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Развитие теории оценивания параметров радиосигналов. Основы энергетического оценивания. Г. В. Певцов, А. Я. Яцуценко, Д. В. Карлов, М. Ф. Пичугин, Ю. В. Трофименко, О. Ю. Чернявский, М. В. Борцова Системи обробки інформації 2013 / № 9
Развитие теории обнаружения радиосигналов. Основы энергетического обнаружения. Г. В. Певцов, А. Я. Яцуценко, Д. В. Карлов, М. Ф. Пичугин, Ю. В. Трофименко, О. Ю. Чернявский, М. В. Борцова Системи обробки інформації 2013 / № 8
Метод диагностики фазированной антенной решетки в полевых условиях. В. Д. Карлов, Н. Н. Петрушенко, Д. В. Карлов, Г. А. Головин Системи обробки інформації 2013 / № 8
О точности измерения запаздывания полезного сигнала на фоне мешающего. В. Д. Карлов, А. Н. Черный, Д. В. Карлов, О. В. Бесова Системи обробки інформації 2013 / № 6
Аналіз можливих механізмів генерації збурень, що рухаються, зумовлених запусками ракет чи іншими явищами штучного або природного походження в іоносфері. Д. В. Карлов, М. М. Журавський Системи обробки інформації 2013 / № 5
Напрями розвитку лазерної зброї вчора, сьогодні, завтра. О. В. Галак, Д. В. Карлов, О. Ю. Чернявський, О. Г. Сінько Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 4
Погляди щодо застосування космічних інформаційних мереж в системі всебічного забезпечення військ (сил). В. В. Коваль, Д. В. Карлов, А. М. Ковальчук, С. В. Нечаєв Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 1
Використання космічної інформації для геопросторової складової перспективних систем управління та підтримки прийняття рішень. С. В. Чуб, М. Ф. Пічугін, Д. В. Карлов, О. В. Воробйов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 1
Особливості інформаційного забезпечення мобільних місій за допомогою використання космічних апаратів подвійного призначення. М. Ф. Пічугін, Д. В. Карлов, О. О. Клімішен, О. Ю. Чернявський, І. А. Кухарський Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 3
Балістико-навігаційне забезпечення управління перспективними вітчизняними космічними апаратами. М. Ф. Пічугін, Д. В. Карлов, О. О. Клімішен, О. Ю. Чернявський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
Особенности диагностики параметров ионосферы при использовании парных радиоимпульсов. В. Д. Карлов, М. Н. Журавский, Д. В. Карлов, О. В. Бесова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 2
Сопоставление теоретических оценок и экспериментальных данных эффективности ослабления внешних помех корреляционными автокомпенсаторами. Д. А. Гриб, Н. Н. Минервин, Д. В. Карлов, А. Н. Остапова Системи обробки інформації 2011 / № 5
Енергетичне виявлення радіосигналів в умовах радіоперешкод. Г. В. Пєвцов, А. Я. Яцуценко, Ю. В. Трофименко, Д. В. Карлов, А. М. Остапова Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Використання супутникових даних в інтересах оцінки пожежної обстановки при бойовому застосуванні Повітряних Сил Збройних Сил України. Д. А. Гриб, Г. В. Худов, О. М. Маковейчук, Д. В. Карлов, Д. Б. Жуйков Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 3
Аналіз сигналів наддовгохвильових передавачів для виявлення атмосферних явищ (гроз) з використанням фазових портретів та фрактальної розмірності. Р. Е. Пащенко, Д. В. Карлов, С. В. Медведський, О. О. Клімішен, А. І. Морозов Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 3
До питання про вимір швидкості переміщення іоносферних збурень методом некогерентного розсіяння радіохвиль з використанням спектрального способу. В. Д. Карлов, М. М. Журавський, Д. В. Карлов, А. М. Чорний Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 2
К вопросу об измерении скорости перемещения ионосферных возмущений методом некогерентного рассеяния радиоволн с применением корреляционного способа. В. Д. Карлов, М. Н. Журавский, Д. В. Карлов, О. В. Ефимова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 3
Аналіз сигналів сейсмічних датчиків з використанням фрактальних розмірностей. Р. Е. Пащенко, Д. В. Карлов, С. В. Медведський, М. М. Журавський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 2
К вопросу о генерации в ионосфере перемещающихся возмущений, обусловленных запуском ракет. В. Д. Карлов, М. Н. Журавский, Д. В. Карлов, О. В. Бесова Системи обробки інформації 2010 / № 9
Використання супутникових даних в інтересах оцінки пожежної обстановки при бойовому застосуванні Повітряних Сил Збройних Сил України. Д. А. Гриб, Г. В. Худов, О. М. Маковейчук, Д. В. Карлов, Д. Б. Жуйков Системи обробки інформації 2010 / № 6
Аналіз сигналів геофізичних датчиків для виявлення землетрусів малої інтенсивності з використанням фазових портретів та фрактальної розмірності. Р. Е. Пащенко, Д. В. Карлов, С. В. Медведський, М. М. Журавський Системи обробки інформації 2010 / № 6
Особенности предъявления требований точности целеуказания зенитному ракетному комплексу прикрытия экологически опасных объектов. Н. Н. Петрушенко, В. Д. Карлов, И. Г. Леонов, Д. В. Карлов, И. А. Нос Системи обробки інформації 2010 / № 6
Синтез оптимального измерителя разности фаз между обыкновенным и необыкновенным компонентами сигнала, рассеянного на тепловых флуктуациях электронной концентрации ионосферы . В. Д. Карлов, С. А. Корняков, Д. В. Карлов, В. М. Коновалов Системи обробки інформації 2010 / № 1
Принципи створення пасивної багатопозиційної радіолокаційної просторово рознесеної системи в зоні дії радіолокаційної станції дальнього виявлення. Г. В. Пєвцов, А. Я. Яцуценко, Д. В. Карлов, О. О. Клімішен, А. М. Остапова Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
К вопросу об оценке эффективности определения факта запуска космического объекта по изменению параметров ионосферы, контролируемой методом некогерентного рассеяния радиоволн. В. Д. Карлов, А. Б. Котов, М. Н. Журавский, Д. В. Карлов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Космічна розвідка крок від Великої Вітчизняної війни в сьогодення. Г. В. Пєвцов, Д. В. Карлов, Г. В. Худов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Теоретичні основи побудови багатопозиційної системи контролю засобів авіаційного радіозв’язку за радіообрієм при використанні метеорного розповсюдження радіохвиль. Г. В. Пєвцов, А. Я. Яцуценко, Д. В. Карлов, А. М. Остапова Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 1
К вопросу о точности измерения запаздывания полезного сигнала на фоне мешающего. В. Д. Карлов, С. А. Корняков, Д. В. Карлов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 3
Предельные возможности ослабления внешней помехи при оптимальной пространственной обработке принимаемых реализаций полезного сигнала и помехи, подвергшихся случайному воздействию среды распространения. Н. Н. Минервин, Д. В. Карлов, В. Л. Мисайлов, Е. В. Лукашук Системи обробки інформації 2009 / № 6
Потенциальная точность измерения запаздывания полезного сигнала на фоне мешающего. В. Д. Карлов, С. А. Корняков, Д. В. Карлов Системи обробки інформації 2009 / № 4
Аналіз рухомих іоносферних збурень, які викликані стартом ракети-носія, з використанням показника Херста. Р. Е. Пащенко, Д. В. Карлов, С. В. Медвецький Системи обробки інформації 2009 / № 2
Теоретичні основи побудови автоматичної багатопозиційної радіолокаційної системи виявлення – функціонального ураження радіоелектронних засобів аеродинамічних цілей. Г. В. Пєвцов, А. Я. Яцуценко, Д. В. Карлов, А. І. Резніченко Системи обробки інформації 2009 / № 1
Проблеми використання супутникових даних дистанційного зондування Землі для рішення задач Повітряних Сил Збройних Сил України. Д. А. Гриб, Д. В. Голкін, Д. В. Карлов, Г. В. Худов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 2
К выбору целевой функции при первоначальном определении орбиты космического объекта по данным нескольких сеансов измерений радиолокационных средств контроля космического пространства. Д. В. Карлов, А. А. Ткаченко Системи обробки інформації 2008 / № 1
Напрямки застосування інформації космічних систем в інтересах Повітряних Сил Збройних Сил України. Д. В. Голкін, Г. В. Худов, Д. В. Карлов Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 4
Анализ перемещающихся ионосферных возмущений, вызываемых стартом ракеты-носителя, с использованием псевдофазовой плоскости. Р. Э. Пащенко, Д. В. Карлов, К. К. Кулагин Системи обробки інформації 2007 / № 3
Модель пространственного распределения коэффициента преломления нижнего слоя тропосферы вблизи морской береговой черты. Д. В. Карлов, В. Л. Мисайлов, Н. Н. Петрушенко, О. О. Окунев, О. Я. Луковский, П. В. Титков Системи обробки інформації 2004 / № 5
Потенциальные показатели качества обнаружения низколетящих целей в условиях существования тропосферного волновода над морской поверхностью. Д. В. Карлов, В. Л. Мисайлов, Ю. И. Рафальский Системи обробки інформації 2003 / № 5
Основные задачи, решаемые при создании антенны с синтезированной апертурой в декаметровом диапазоне волн. Д. В. Карлов Системи обробки інформації 2003 / № 2
Возможности РЛС декаметрового диапазона волн по точности измерения фазы эхо-сигнала от цели. О. В. Полярус, Д. В. Карлов, В. Л. Мисайлов Системи обробки інформації 2002 / № 6