1. Наука
  2. Автори
  3. Науменко А. М.

Науменко А. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Аналіз методів томографічних вимірювань зображення внутрішньої структури об’єктів та їх застосування. А.М. Науменко, І.П. Ольшевський, О.В. Спанчак Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2019 / № 4
Аналіз побудови засобів вимірювання медичного призначення. А.М. Науменко, Д.В. Головняк, Н.В. Спанчак Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2019 / № 4
Аналіз метрологічних характеристик датчиків перетворювачів інформації. Н.С. Кравець, М.О. Гарбуз, А.М. Науменко Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 2
Аналіз принципів формування синусоїдних сигналів цифрових генераторів. О.М. Іванов, Д.С. Горбаньов, А.М. Науменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 3
Аналіз методів побудови тонкоплівкових тензоперетворювачів. М.М. Калініна, А.М. Науменко, І.П. Ольшевський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 1
Аналіз динамічних похибок контактних термометрів. О.В. Білоконь, А.Д. Полянська, А.М. Науменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 1
Аналіз похибок вимірювання температури контактними методами з застосуванням мікропроцесорів. О.М. Гурбанова, А.М. Науменко, О.В. Ревін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 2
Проблеми застосування інтелектуальних датчиків в багатоканальних випробувальних системах. А.М. Науменко, Д.С. Завгородній, В.Ю. Запека Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 2
Аналіз атмосферних систем лазерного оперативного зв'язку. О.Р. Скляр, А.М. Науменко, О.В. Рєвін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 1
Аналіз конструкції та характеристик оптичних прицілів. М.А. Кухар, А.М. Науменко, С.О. Щербінін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 1
Вимірювання вологості в області гігрометрії високих тисків. А.А. Єфіменко, А.М. Науменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 3
Аналіз волоконно-оптичних датчиків у якості лінії передачі. О.А. Лук’яненко, А.М. Науменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 3
Методи оцінювання точності моделей для задач дослідження, оцінки та контролю надійності датчиків. А.М. Науменко, Ю.І. Кушнерук, А.О. Самойличева Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 2
Аналіз основних принципів дії біодатчиків. К.В. Коваленко, А.М. Науменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 1
Принципи побудови одномірних багатоступінчастих сенсорів. Г.А. Шеїн, А.М. Науменко Системи обробки інформації 2015 / № 1
Аналіз впливу характеристик волоконно-оптичних датчиків на швидкість і дальність передачі інформації. А.М. Науменко, С.Г. Леонова, О.А. Кононова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 4
Питання підвищення ефективності експлуатації інформаційно-вимірювальних систем. А.М. Науменко, В.В. Конєва, О.О. Овсянніков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 1
Оцінка основних похибок вимірювальних перетворювачів температури. А.М. Науменко, В.М. Сизоненко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 1
Показники теплової інерції термоперетворювачів. О.Ю. Кучерявенко, А.М. Науменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 4
Вживання вихрових витратомірів-лічильників у тяжких умовах експлуатації. А.М. Науменко, М.В. Жила Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Аналіз ефективності роботи пасивного ІЧ детектора рухомих об’єктів (ПІЧ-детектора). О.С. Манохіна, А.М. Науменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Синтез параметричних структурних схем поляризаційних оптичних датчиків. В.О. Сіріченко, А.М. Науменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Порівняльний аналіз мікромеханічних гіроскопів і гіроскопів на поверхневих акустичних хвилях. К.Е. Тихомирова, А.М. Науменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Критерії і методи оцінки якості функціонування інформаційної системи. Л.М. Хутренко, А.М. Науменко Системи обробки інформації 2013 / № 4
Автоматизована система аналізу речовин за допомогою пєзорезонансних сенсорів. О.В. Гавриш, А.М. Науменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Дослідження принципів побудови магнітопружних датчиків механічних напружень з використанням ефекту Хола. К.Р. Радутна, А.М. Науменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Аналіз системи комплексного вимірювання параметрів потоку рідини. І.В. Мішньова, А.М. Науменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 3
Розробка витратоміру рідини у трубопроводах на базі теплових перетворювачів. Д.Г. Голуб, А.М. Науменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 3
Дослідження впливу випромінюючої здатності об’єктів при використанні інфрачервоних датчиків температури. І.Ю. Мірошник, А.М. Науменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 2
Вимірювання температури в каналі автоматизованої системи управління. О.В. Заярна, А.М. Науменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 1
Дослідження швидкості розповсюдження ультразвукових хвиль у нафтоводневій емульсії. А.В. Мандрика, А.М. Науменко Системи обробки інформації 2011 / № 4
Дослідження методів вимірювання вологості газів та метрологічне забезпечення гігрометрії. А.М. Науменко, Л.Д. Почтаренко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 2
Проблеми застосування інтелектуальних датчиків температури. О.В. Кусняк, А.М. Науменко Системи обробки інформації 2009 / № 3
Вопросы применения взаимнообратных соединений резисторов. Е.Н. Белоконь, А.М. Науменко Системи обробки інформації 2009 / № 3
Неопределенность калибровок измерительных каналов. А.М. Науменко, Т.В. Чебыкина, В.Н. Чепела Системи обробки інформації 2006 / № 7
О возможном решении задачи планирования маршрутов движения для двух транспортных агрегатов. А.Н. Науменко, К.Ю. Дергачев Системи обробки інформації 2001 / № 1