1. Наука
  2. Автори
  3. Пашкевич І. Д.

Пашкевич І. Д.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Основні питання трансформації системи метрологічного обслуговування Збройних Сил України з урахуванням світових тенденцій розвитку ОВТ для ведення війн нового покоління. І. Д. Пашкевич, О. М. Дзябенко, Ю. П. Рондін Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Впровадження оцінювання невизначеності вимірювань в метрологічних та вимірювальних лабораторіях Збройних Сил України. І. Д. Пашкевич, С. М. Шевкун Системи обробки інформації 2009 / № 5
Актуальні метрологічні проблеми координатно-часового забезпечення Збройних Сил України та шляхи їх розв’язання. І. Д. Пашкевич, А. Б. Гаврилов, В. М. Романко Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 2
Питання підготовки фахівців тактичного рівня за галуззю знань «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно – вимірювальні технології». І. Д. Пашкевич, В. Б. Кононов, Ю. Б. Прібилєв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 1
Стан розробки та перспективи виготовлення мобільного комплексу еталонів передавання для Збройних Сил України. А. Б. Гаврилов, С. В. Красинський, І. Д. Пашкевич Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 3