1. Наука
  2. Автори
  3. Гриб Д. А.

Гриб Д. А.

Scopus: 22734245800
Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Методичні аспекти досліджень процесів функціонування і управління структурною динамікою перспективної системи радіолокаційної розвідки повітряного простору. О.В. Турінський, Б.О. Демідов, Д.А. Гриб, В.О. Тютюнник, О.О. Хмелевська Системи озброєння і військова техніка 2019 / № 4
Автоматизація управління функціонуваннямта структурною динамікою складних систем військового призначення при динамічній зміні оперативно-стратегічної обстановки. О.В. Турінський, Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, О.О. Хмелевська Системи озброєння і військова техніка 2019 / № 3
Системно-концептуальні положення й організаційно-методичні основи обґрунтування, вибору і реалізації обрису перспективної системи озброєння протиповітряної оборони держави та її збройних сил. О.В. Турінський, Б.О. Демідов, Д.А. Гриб, О.О. Хмелевська Системи озброєння і військова техніка 2019 / № 2
Основні положення методології формування концепції розвитку і технічних обрисів зенітних ракетних комплексів як структурних компонентів перспективної системи озброєння протиповітряної оборони держави та її збройних сил. О.В. Турінський, Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, О.О. Хмелевська Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2019 / № 3
Інформатизація управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення при динамічній зміні обстановки в районі ведення бойових дій. Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, М.В. Борисенко, М.Ю. Кузнєцова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2019 / № 2
Моніторинг станів операційного середовища та багатоструктурних систем військового призначення при управлінні їх функціонуванням та структурною динамікою. Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, О.Г. Матющенко, О.О. Хмелевcька Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2019 / № 1
Інтелектуальні технології у задачах управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення. Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, С.І. Хмелевський, О.Г. Матющенко Системи обробки інформації 2019 / № 3
Принципи, методи і технології моделювання і дослідження процесів функціонування складних багатоструктурних систем військового призначення і управління їх структурною динамікою. Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Ткачов, Є.В. Шубін Системи обробки інформації 2019 / № 1
Системно-концептуальні основи і проблемні аспекти управління структурною динамікою єдиної системи протиповітряної оборони перспективного обрису. О.В. Турінський, Б.О. Демідов, Д.А. Гриб, Ю.Ф. Кучеренко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 4
Науково-методичні основи і засоби дослідження процесів управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення у їх змістовному висвітленні. О.В. Турінський, Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Ткачов, О.О. Хмелевська Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 3
Управління структурною динамікою складних систем військового призначення у оперативно-тактичній обстановці, що динамічно змінюється. Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, О.В. Довбня, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Ткачов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 2
Принципи, методи і технології ведення збройної боротьби, управління силами і засобами в умовах активного інформаційного протиборства конфліктуючих сторін. Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Ткачов, Т.В. Кулєшова Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 1
Концептуальные аспекты информатизации и автоматизации управления в вооруженных силах государства. Б.А. Демидов, Д.А. Гриб, О.А. Хмелевская Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 5
Історичний огляд становлення наукового центру Повітряних Сил як видової наукової установи. Погляди на пріоритетні напрями наукової та науково-технічної діяльності наукового центру у відповідності до стратегічних цілей оборонної реформи України до 2020 року. Г.В. Пєвцов, Д.А. Гриб, О.Б. Леонтьєв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 5
Аналіз науково-технічного супроводження розвитку озброєння та військової техніки РТВ. Д.А. Гриб, Г.Г. Камалтинов, В.Й. Климченко, В.О. Тютюнник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 5
Эволюционно-инновационный подход к разработке сложных образцов вооружения и военной техники, к формированию и реализации стратегии развития системы вооружения вооруженных сил государства. Д.А. Гриб, Б.А. Демидов, Ю.Ф. Кучеренко, О.А. Хмелевская, В.В. Гридина, Л.В. Михалева Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 4
Оцінка ефективності та ризику прийняття рішень щодо змістовності прогнозованих чітких підмножин впливових факторів на розвиток процесу функціонування складної системи. В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, І.А. Нос Системи обробки інформації 2014 / № 9
Метод визначення чіткої підмножини факторів впливу на змістовність власної поведінки розвитку процесу функціонування складної системи. В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, І.А. Нос Системи обробки інформації 2014 / № 5
Методика визначення рівнів значущості факторів, формуючих нечітке нестохастичне невизначене середовище цілеспрямованого функціонування складної системи. В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, І.А. Нос Системи обробки інформації 2014 / № 4
Деякі аспекти міжвідомчої координації наукових досліджень як компоненту системи управління науковою діяльністю. Г.В. Пєвцов, Д.А. Гриб, Б.М. Ланецький, І.М. Ніколаєв, М.В. Науменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Моделі і методи планування та управління науковими дослідженнями. А.М. Алімпієв, Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, С.А. Олізаренко, М.В. Науменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Про можливості створення комбінованого активно-пасивного маловисотного радіолокаційного поля при використанні кільцевих активних фазованих антенних решіток. Д.А. Гриб, В.О. Тютюнник Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Погляди на шляхи удосконалення матеріально-технічного забезпечення бойового застосування військ (сил). Д.А. Гриб, О.М. Гурін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Направления совершенствования методологии обоснования концепции развития системы вооружения Вооруженных Сил государства и формирования перспективного ее облика. Д.А. Гриб, Б.А. Демидов, О.А. Хмелевская, М.Ю. Кузнецова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
Метод визначення напрямів сприяння формуванню цілеспрямованої власної поведінки розвитку процесу функціонування складної системи. В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов Системи обробки інформації 2013 / № 8
Методологічні основи опису процесу функціонування складної системи. В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов Системи обробки інформації 2013 / № 6
Принципы и аспекты методического подхода к формированию оперативно-стратегических и оперативно-тактических требований к перспективной системе вооружения вооруженных сил государства и к ее структурным компонентам. Д.А. Гриб, Б.А. Демидов, О.А. Хмелевская Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 2
Оптимальний склад телекомунікаційного обладнання на лініях прив’язки системи зв’язку Повітряних Сил. Д.А. Гриб, С.А. Макаров, Р.В. Воробйов Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 4
Перспективи інформаційного забезпечення роботи органів управління радіотехнічних військ з питань експлуатації радіоелектронної техніки. Д.А. Гриб, О.М. Колеснік, Д.А. Дончак Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 3
Розрахунок результуючої точності вимірювання координат цілі при об'єднанні радіолокаційної інформації від декількох джерел з урахуванням вторинного випромінювання цілі. Д.А. Гриб, Г.С. Залевский Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 4
Проблема вибору критерійної оцінки якості побудови протиповітряної оборони об‘єктів. Д.А. Гриб Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 3
Сопоставление теоретических оценок и экспериментальных данных эффективности ослабления внешних помех корреляционными автокомпенсаторами. Д.А. Гриб, Н.Н. Минервин, Д.В. Карлов, А.Н. Остапова Системи обробки інформації 2011 / № 5
Предельная дальность обнаружения и опознавания движущейся цели обзорной РЛС военного назначения. В.Ф. Зюкин, Д.А. Гриб, А.Н. Колесник Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Об’єднання двокоординатних РЛС чергового режиму в мультирадарну систему для створення зон видачі бойової радіолокаційної інформації. Д.А. Гриб, В.О. Тютюнник, О.В. Зайцев Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Експлуатація та ремонт за технічним станом озброєння і військової техніки зенітних ракетних військ: проблемні питання та шляхи їх вирішення. Д.А. Гриб, Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, В.П. Михиденко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 4
Використання супутникових даних в інтересах оцінки пожежної обстановки при бойовому застосуванні Повітряних Сил Збройних Сил України. Д.А. Гриб, Г.В. Худов, О.М. Маковейчук, Д.В. Карлов, Д.Б. Жуйков Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 3
Вибір показників оцінки якості радіолокаційної інформації для мультирадарних систем радіотехнічних військ. Д.А. Гриб, Б.В. Бакуменко, О.В. Зайцев Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 2
Використання супутникових даних в інтересах оцінки пожежної обстановки при бойовому застосуванні Повітряних Сил Збройних Сил України. Д.А. Гриб, Г.В. Худов, О.М. Маковейчук, Д.В. Карлов, Д.Б. Жуйков Системи обробки інформації 2010 / № 6
Експлуатація зенітного ракетного озброєння за технічним станом: науково-методичні та організаційні аспекти. В.А. Шатов, Д.А. Гриб, Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Радіолокація: від Великої Вітчизняної війни до наших днів. А.М. Артеменко, Д.А. Гриб, М.Р. Арасланов, В.Й. Климченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Системно-концептуальні основи і елементи методології формування оперативно-тактичних і тактико-технічних вимог, що пред'являються до перспективних зразків озброєння і військової техніки та зразків, що модернізуються. Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, М.В. Науменко Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 2
Визначення вагового внеску основних груп властивостей ударного авіаційного комплексу в узагальнений показник бойової ефективності шляхом експертного оцінювання. О.Б. Леонтьєв, Д.А. Гриб, Є.О. Українець, О.М. Компанієць Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 3
Прогнозування напрямків змін вимог до озброєння та військової техніки протиповітряної оборони. Д.А. Гриб, Б.І. Нізієнко, А.М. Печкін, М.Р. Арасланов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 2
Організаційні аспекти продовження призначених показників зенітного ракетного озброєння, за яким не здійснюється авторський нагляд. Д.А. Гриб, Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, В.П. Міхіденко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 2
Методологічні аспекти розробки оперативно-тактичних вимог до системи озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Д.А. Гриб, Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Формування множини альтернатив доцільного складу структурних елементів угруповань, що залучаються до виконання завдань з використанням інтегрованої концептуальної класифікаційної моделі в системах підтримки управлінських рішень. Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 4
Проблеми використання супутникових даних дистанційного зондування Землі для рішення задач Повітряних Сил Збройних Сил України. Д.А. Гриб, Д.В. Голкін, Д.В. Карлов, Г.В. Худов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 2
Оптимальний розподіл фрагментів даних інформаційних систем. Д.А. Гриб, С.І. Бурковський, С.М. Савченко Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 4
Визначення оптимального ресурсу РЕТ до ремонту та списання. С.О. Пасхін, Д.А. Гриб, І.М. Невмержицький, П.А. Коваленко Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 2
Повышение качества селекции в обзорных РЛС трасс целей за счет использования сигнальной информации. В.Ф. Зюкин, Д.А. Гриб, А.А. Грызо Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 2
Алгоритмическая оценка конструкции антенной решетки. В.Н. Куприй, Г.А. Головин, Д.А. Гриб, И.М. Невмержицкий, П.А. Коваленко, А.А. Гризо Системи обробки інформації 2007 / № 7
Канал индикации радиосистем ближней навигации как источник информации о государственной принадлежности воздушных объектов. Д.А. Гриб, В.П. Голованов, А.Н. Артеменко Системи обробки інформації 2007 / № 4
Опознавание обнаруженных целей в комплексированной системе радиолокационного опознавания. Д.А. Гриб, В.П. Голованов, А.Н. Артеменко Системи обробки інформації 2007 / № 3
Потенциальные возможности по селекции в обзорных РЛС трасс целей при наличии дискретных (целеподобных) мешающих отражений. В.Ф. Зюкин, Д.А. Гриб, А.А. Гризо Системи обробки інформації 2007 / № 1
Методика оцінки ефективності пристроїв доплерівської селекції цілі на фоні пасивних завад "ангел-луна". Д.А. Гриб, С.В. Яровий, О.Я. Луковський Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 2
Анализ опыта построения имитационных комплексов. А.А. Грызо, Д.А. Гриб, С.П. Лещенко Системи обробки інформації 2006 / № 5