1. Наука
  2. Автори
  3. Фоменко Д. В.

Фоменко Д. В.

ORCID: 0000-0002-3620-4297
Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Розробка інтерактивного електронного технічного керівництва самохідної вогневої установки 9А310М1. В.В. Кобзєв, В.А. Васильєв, О.М. Доска, Д.В. Фоменко, М.П. Долина Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 1
Методика визначення параметрів виходу виробу з транспортно-пускового контейнера при проведенні контрольних льотних випробувань. Б.М. Ланецький, В.В. Кобзєв, В.А. Васильєв, В.В. Лук’янчук, Д.В. Фоменко Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 4
Планування двоступеневих вибіркових випробувань виробів одноразового застосування на надійність з урахуванням апріорної інформації. В.В. Кобзєв, В.А. Васильєв, Д.В. Фоменко Системи обробки інформації 2013 / № 6
Основные научно-методические положения методики оценки потенциальных возможностей полного поляризационного зондирования пространства на двух частотах. Д.В. Фоменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 1
Основні науково-методичні положення методики вибору оптимального рознесення несучих частот сигналів при повному поляризаційному зондуванні простору на двох частотах. Д.В. Фоменко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 4
Моделювання процесу функціонування системи забезпечення запасними елементами ЗРК. Обґрунтування підходу. В.В. Кобзєв, І.С. Ряполов, Д.В. Фоменко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 1
Формализация понятия "работоспособное состояние" сложных технических систем. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, Д.В. Фоменко Системи обробки інформації 2010 / № 5
Обоснование оптимальных стратегий технического обслуживания и ремонта сложных технических систем. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лук’янчук, Д.В. Фоменко Системи обробки інформації 2009 / № 6
Аналітична модель функціонування зенітного ракетного комплексу (системи) при стрільбі по одиночній цілі. С.М. Донцов, В.В. Лук’янчук, Д.В. Фоменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Комбинированный алгоритм обнаружения целей на фоне активных шумовых помех для РЛС с полным поляризационным зондированием пространства на двух частотах. Д.В. Фоменко, В.В. Лукьянчук, А.А. Зверев Системи обробки інформації 2008 / № 1
Исследование поляризационных характеристик фазированной антенной решетки заданной конструкции на основе использования математической модели. А.А. Мартынчук, В.В. Лукьянчук, Г.Н. Зубицкий, С.А. Волювач, Д.В. Фоменко Системи обробки інформації 2005 / № 6
Методика выбора разноса несущих частот двух простых сигналов при полном поляризационном зондировании пространства. М.Ф. Ботов, А.А. Мартынчук, А.Д. Флоров, В.В. Лукьянчук, А.И. Харченко, Д.В. Фоменко Системи обробки інформації 2004 / № 11