1. Наука
  2. Автори
  3. Кацман М. Д.

Кацман М. Д.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Аналіз існуючих математичних моделей і комп’ютерних програм для прогнозування розповсюдження забруднюючих речовин в атмосфері. М.І. Адаменко, М.Д. Кацман, Є.С. Білецька Системи обробки інформації 2018 / № 1
Система підтримки прийняття рішень мережецентричного управління реагуванням на залізничні надзвичайні ситуації. М.Д. Кацман, В.К. Мироненко, В.І. Мацюк Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 2
Практичне застосування мережецентричних методів для управління реагуванням на залізничні надзвичайні ситуації. М.Д. Кацман, В.К. Мироненко, В.І. Мацюк Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 2
Передумови створення системи підтримки прийняття рішень щодо ліквідації наслідків залізничних надзвичайних ситуацій на основі мережецентричних методів управління. В.К. Мироненко, М.Д. Кацман, В.І. Мацюк Системи обробки інформації 2016 / № 5
Математичні моделі інформаційних процесів при ліквідуванні надзвичайних ситуацій. В.К. Мироненко, М.Д. Кацман, В.І. Мацюк Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 2
Підвищення ефективності бойового застосування підрозділів ліквідації наслідків надзвичайної ситуації при залізничних перевезеннях небезпечних вантажів з урахуванням економічного аспекту. В.К. Мироненко, М.Д. Кацман, В.І. Мацюк Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 2
Логіко-математична концептуальна модель ліквідації наслідків надзвичайної ситуації при залізничних перевезеннях небезпечних вантажів. В.К. Мироненко, М.Д. Кацман, В.І. Мацюк Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 1
Інформаційна модель ідентифікації екологічно небезпечних надзвичайних ситуацій. М.Д. Кацман, О.Г. Родкевич Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 1
Математична модель станів та надійності залізничної транспортної системи при перевезеннях небезпечних вантажів. В.К. Мироненко, М.Д. Кацман, М.М. Горбаха, В.І. Мацюк Системи обробки інформації 2015 / № 9
Математичні моделі екологічно небезпечних залізничних транспортних подій. М.Д. Кацман, В.К. Мироненко, В.І. Мацюк Системи обробки інформації 2015 / № 3
Математична модель визначення ймовірностей можливих екологічних наслідків залізничних аварій. М.Д. Кацман Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
Аналіз впливу на екологічний стан довкілля основних властивостей небезпечних вантажів, що перевозяться залізничним транспортом. М.Д. Кацман, М.І. Адаменко Системи обробки інформації 2012 / № 5