1. Наука
  2. Автори
  3. Сосунов О. О.

Сосунов О. О.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Порівняльна оцінка параметра еквівалентної флуктуаційної характеристики часового дискримінатора двома методами. О. М. Дзігора, І. В. Красношапка, Д. В. Максюта, О. О. Сосунов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
Уточненная оценка параметра эквивалентной флуктуационной характеристики дискриминатора. А. А. Ковальчук, К. В. Садовый, А. А. Сосунов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 3
Порівняльна оцінка параметра еквівалентної флуктуаційної характеристики кутового дискримінатора двома методами. С. В. Полішко, К. В. Садовий, О. О. Сосунов Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 4
Дослідження впливу нестабільностей параметрів частотного дискримінатора на розстроєних контурах на показники якості роботи системи АПЧ оглядових РЛС за допомогою Simulink-моделі. О. А. Малишев, О. О. Сосунов, С. В. Яхніс Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Порівняльна оцінка параметра еквівалентної флуктуаційної характеристики дискримінатора двома методами. О. О. Сосунов Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 1
Simulink-модель безпошукової системи АПЧ оглядових РЛС для дослідження впливу нестабільностей параметрів частотного дискримінатора на показники якості підстроювання частоти. О. А. Малишев, О. О. Сосунов, С. В. Яхніс Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Оцінка показника якості підсистем автосупроводження за кутовою координатою та радіальною швидкістю багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою за допомогою уточненої моделі. А. О. Ковальчук, О. В. Коломійцев, Д. В. Максюта, О. О. Сосунов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 3
Оцінка показника якості підсистем автосупроводження за дальністю та радіальною швидкістю багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою за допомогою уточненої моделі. О. В. Коломійцев, І. В. Красношапка, А. М. Печкін, О. О. Сосунов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 2
Оцінка показника якості підсистем автосупроводження за дальністю та кутовою координатою багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою за допомогою уточненої моделі. О. Ю. Ільїн, О. В. Коломійцев, А. М. Печкін, О. О. Сосунов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Оценка параметра эквивалентной флуктуационной характеристики дискриминатора. А. А. Сосунов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 2
Порівняльна оцінка показника якості підсистеми автосупроводження за дальністю багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою двома моделями. С. І. Клівець, О. В. Коломійцев, О. О. Сосунов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 3
Уточнена модель для обґрунтування вимог до показника якості радіотехнічної слідкуючої системи зенітного ракетного комплексу. В. А. Васильєв, І. І. Сачук, О. О. Сосунов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 2
Основні проблеми практичного застосування радіотехнічних слідкуючих систем, що синтезовані на основі багатоальтернативної моделі руху об'єкта. В. Ш. Хісматулін, І. І. Сачук, О. О. Сосунов, П. В. Потелещенко Системи обробки інформації 2007 / № 8
Порівняльний аналіз якості функціонування алгоритмів супроводження цілей за радіальною швидкістю. В. Ш. Хісматулін, О. О. Сосунов, А. О. Ковальчук Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 2
Адаптивные алгоритмы сопровождения целей по радиальной скорости с параллельной фильтрацией. В. Ш. Хисматулин, А. А. Сосунов, А. А. Ковальчук Системи обробки інформації 2006 / № 5
Порівняльна оцінка потенційних можливостей підсистем автосупроводження за радіальною швидкістю та кутовою координатою багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою. А. О. Ковальчук, О. О. Сосунов, В. Ш. Хісматулін Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 3
Оценка потенциальной пропускной способности многоканальной РЛС с фазированной антенной решеткой для подсистемы автосопровождения по угловой координате. А. А. Ковальчук, И. И. Сачук, А. А. Сосунов Системи обробки інформації 2005 / № 5
Оценка потенциальной пропускной способности многоканальной РЛС с фазированной антенной решеткой для подсистемы автосопровождения по дальности. А. А. Ковальчук, И. И. Сачук, А. А. Сосунов Системи обробки інформації 2005 / № 2
Оценка влияния отношения сигнал/шум на пропускную способность многоканальной РЛС с фазированной антенной решеткой при использовании квазинепрерывного сигнала. А. А. Ковальчук, А. А. Сосунов, В. Ш. Хисматулин Системи обробки інформації 2004 / № 4
Оценка устойчивости сопровождения целей с помощью эквивалентного размера апертуры характеристики дискриминатора. В. Ш. Хисматуллин, А. А. Ковальчук, А. А. Сосунов, И. И. Сачук Системи обробки інформації 2004 / № 2
Постановка задачи оптимизации пропускной способности многоканальной РЛС с фазированной антенной решеткой путем управления длительностью интервала времени между радиоконтактами. А. А. Ковальчук, Ю. Э. Парфенов, А. А. Сосунов, В. Ш. Хисматулин Системи обробки інформації 2004 / № 1
Модель для обоснования требований к показателю качества радиотехнической следящей системы. И. А. Кулинич, Ю. Э. Парфенов, А. А. Сосунов Системи обробки інформації 2003 / № 5