1. Наука
  2. Автори
  3. Сосунов О. О.

Сосунов О. О.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Порівняльна оцінка параметра еквівалентної флуктуаційної характеристики часового дискримінатора двома методами. О.М. Дзігора, І.В. Красношапка, Д.В. Максюта, О.О. Сосунов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
Уточненная оценка параметра эквивалентной флуктуационной характеристики дискриминатора. А.А. Ковальчук, К.В. Садовый, А.А. Сосунов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 3
Порівняльна оцінка параметра еквівалентної флуктуаційної характеристики кутового дискримінатора двома методами. С.В. Полішко, К.В. Садовий, О.О. Сосунов Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 4
Дослідження впливу нестабільностей параметрів частотного дискримінатора на розстроєних контурах на показники якості роботи системи АПЧ оглядових РЛС за допомогою Simulink-моделі. О.А. Малишев, О.О. Сосунов, С.В. Яхніс Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Порівняльна оцінка параметра еквівалентної флуктуаційної характеристики дискримінатора двома методами. О.О. Сосунов Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 1
Simulink-модель безпошукової системи АПЧ оглядових РЛС для дослідження впливу нестабільностей параметрів частотного дискримінатора на показники якості підстроювання частоти. О.А. Малишев, О.О. Сосунов, С.В. Яхніс Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Оцінка показника якості підсистем автосупроводження за кутовою координатою та радіальною швидкістю багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою за допомогою уточненої моделі. А.О. Ковальчук, О.В. Коломійцев, Д.В. Максюта, О.О. Сосунов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 3
Оцінка показника якості підсистем автосупроводження за дальністю та радіальною швидкістю багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою за допомогою уточненої моделі. О.В. Коломійцев, І.В. Красношапка, А.М. Печкін, О.О. Сосунов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 2
Оцінка показника якості підсистем автосупроводження за дальністю та кутовою координатою багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою за допомогою уточненої моделі. О.Ю. Ільїн, О.В. Коломійцев, А.М. Печкін, О.О. Сосунов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Оценка параметра эквивалентной флуктуационной характеристики дискриминатора. А.А. Сосунов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 2
Порівняльна оцінка показника якості підсистеми автосупроводження за дальністю багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою двома моделями. С.І. Клівець, О.В. Коломійцев, О.О. Сосунов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 3
Уточнена модель для обґрунтування вимог до показника якості радіотехнічної слідкуючої системи зенітного ракетного комплексу. В.А. Васильєв, І.І. Сачук, О.О. Сосунов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 2
Основні проблеми практичного застосування радіотехнічних слідкуючих систем, що синтезовані на основі багатоальтернативної моделі руху об'єкта. В.Ш. Хісматулін, І.І. Сачук, О.О. Сосунов, П.В. Потелещенко Системи обробки інформації 2007 / № 8
Порівняльний аналіз якості функціонування алгоритмів супроводження цілей за радіальною швидкістю. В.Ш. Хісматулін, О.О. Сосунов, А.О. Ковальчук Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 2
Адаптивные алгоритмы сопровождения целей по радиальной скорости с параллельной фильтрацией. В.Ш. Хисматулин, А.А. Сосунов, А.А. Ковальчук Системи обробки інформації 2006 / № 5
Порівняльна оцінка потенційних можливостей підсистем автосупроводження за радіальною швидкістю та кутовою координатою багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою. А.О. Ковальчук, О.О. Сосунов, В.Ш. Хісматулін Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 3
Оценка потенциальной пропускной способности многоканальной РЛС с фазированной антенной решеткой для подсистемы автосопровождения по угловой координате. А.А. Ковальчук, И.И. Сачук, А.А. Сосунов Системи обробки інформації 2005 / № 5
Оценка потенциальной пропускной способности многоканальной РЛС с фазированной антенной решеткой для подсистемы автосопровождения по дальности. А.А. Ковальчук, И.И. Сачук, А.А. Сосунов Системи обробки інформації 2005 / № 2
Оценка влияния отношения сигнал/шум на пропускную способность многоканальной РЛС с фазированной антенной решеткой при использовании квазинепрерывного сигнала. А.А. Ковальчук, А.А. Сосунов, В.Ш. Хисматулин Системи обробки інформації 2004 / № 4
Оценка устойчивости сопровождения целей с помощью эквивалентного размера апертуры характеристики дискриминатора. В.Ш. Хисматуллин, А.А. Ковальчук, А.А. Сосунов, И.И. Сачук Системи обробки інформації 2004 / № 2
Постановка задачи оптимизации пропускной способности многоканальной РЛС с фазированной антенной решеткой путем управления длительностью интервала времени между радиоконтактами. А.А. Ковальчук, Ю.Э. Парфенов, А.А. Сосунов, В.Ш. Хисматулин Системи обробки інформації 2004 / № 1
Модель для обоснования требований к показателю качества радиотехнической следящей системы. И.А. Кулинич, Ю.Э. Парфенов, А.А. Сосунов Системи обробки інформації 2003 / № 5