1. Наука
  2. Автори
  3. Дорохов О. В.

Дорохов О. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Ліцензійні аспекти використання комп'ютерного програмного забезпечення. О.В. Дорохов, О.В. Скакаліна Системи обробки інформації 2012 / № 3
Моделирование интеллектуальной радарной системы морского наблюдения. З. Джорджевич, Н. Гачеша, А.В. Дорохов Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 3
Вибір місця відпочинку за економічними та екологічними показниками з використанням інформаційних технологій. О.В. Дорохов, М. Лакічевіч, І.Ю. Погосов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 2
Аналіз характеристик web-сайтів з точки зору забезпечення комунікативної складової бізнес-діяльності підприємств. Л.В. Сівко, О.В. Дорохов, М. Драшкович Системи обробки інформації 2011 / № 8
Проблема комп'ютерної та інтернет-залежності молоді в інформаційному суспільстві. О.В. Дорохов, О.В. Тарасов, І. Моісіл Системи обробки інформації 2011 / № 4
Проблемы и перспективы тестирования программных приложений информационных систем. В.В. Гаркин, О.В. Дорохов, Д. Симиан Системи обробки інформації 2011 / № 3
Інформаційні технології та глобалізація. О.В. Дорохов, О.В. Тарасов, М. Драшкович Системи обробки інформації 2011 / № 2
Обзор информационных средств для моделирования систем массового обслуживания в розничной торговле. Б. Роца, А.В. Дорохов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 4
Інформаційні технології імітаційного моделювання систем масового обслуговування клієнтів на транспортному ринку. О.В. Дорохов, М. Драшкович, Н.І. Кіріллова, В.В. Огурцов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 3
Аналіз і вибір інструментів комп'ютерного моделювання для визначення постачальників лікарських засобів. О.В. Дорохов, К.В. Калашникова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 1
Информационные технологии и современные интегрированные маркетинг-логистические системы. Б. Роца, А.В. Дорохов Системи обробки інформації 2010 / № 8
Оценка качества программного обеспечения для логистических информационных систем. А.В. Дорохов, В.В. Гаркин, М. Драшкович Системи обробки інформації 2010 / № 7
Направления и примеры применения информационных технологий в интегрированной логистике морских портов. М. Драшкович, А.В. Дорохов Системи обробки інформації 2010 / № 6
Аналіз українських сайтів фармацевтичної спрямованості – систематизація критеріїв оцінювання та практичне порівняння. О.В. Дорохов, І. Моісіл, Л.П. Дорохова Системи обробки інформації 2010 / № 5
Визначення вимог до web-сайтів фармацевтичної спрямованості для забезпечення їх комунікативної функціональності. О.В. Дорохов, І. Моісіл, Л.П. Дорохова Системи обробки інформації 2010 / № 2
Критерії та методи оцінки ефективності інформаційних систем. О.В. Дорохов Системи обробки інформації 2010 / № 1
Розробка та використання засобів підтримки рішень для оптових фармацевтичних організацій. О.В. Дорохов, Л.П. Дорохова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 4
Маршрутизація перевезень фармацевтичної продукції на основі нейромережного підходу. О.В. Дорохов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Досвід кафедри інформаційних систем ХНЕУ з підготовки фахівців з інформаційних технологій. І.О. Золотарьова, О.В. Дорохов, О.В. Щербаков Системи обробки інформації 2009 / № 6
Fuzzy model of the pharmaceutical enterprise’s business safety and the results of it’s computer realization. O.V. Dorokhov, I.O. Zolotaryova, L.P. Dorokhova Системи обробки інформації 2009 / № 4
Визначення параметрів імітаційної моделі обслуговування покупців в аптечному закладі. О.В. Дорохов, І.К. Удовиченко, Л.П. Дорохова Системи обробки інформації 2009 / № 2
Нечітко-множинний SWOT-аналіз діяльності оптового фармацевтичного підприємства. О.В. Дорохов, Л.П. Дорохова, В.Г. Чернов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 3
Основи нечіткого моделювання впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування підприємств. О.В. Дорохов, Л.П. Дорохова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 2
Нечетко-множественное моделирование при принятии логистических решений на фармацевтическом рынке. А.В. Дорохов Системи обробки інформації 2008 / № 7
Порівняння роботи дистриб’юторів за м’якими оцінками складових логістичного обслуговування клієнтів. О.В. Дорохов, Л.П. Дорохова Системи обробки інформації 2008 / № 6