1. Наука
  2. Автори
  3. Зима О. Г.

Зима О. Г.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Моделювання прийняття рішення про розміщення лікарняного закладу у районі аеропорту за допомогою ГІС-технологій. А. О. Нємашкало, О. Г. Зима Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 2
Моделювання та прогнозування стану забруднення ґрунтів Харківської області важкими металами. М. В. Кузнецов, О. Г. Зима Системи обробки інформації 2010 / № 5
Антропогенні зміни лісових масивів під впливом діяльності промислових підприємств. С. М. Павленко, О. Г. Зима Системи обробки інформації 2010 / № 5
Використання кластерного аналізу для вирішення задачі оптимізації платежів за використання природних ресурсів на підприємствах в галузі будівельних матеріалів. С. В. Кавун, О. С. Ридаш, О. Г. Зима Системи обробки інформації 2010 / № 5
Аналіз боротьби з комп'ютерною злочинністю. В. Ф. Столбов, О. Г. Зима Системи обробки інформації 2010 / № 3