1. Наука
  2. Автори
  3. Нікітюк О. Б.

Нікітюк О. Б.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Построение системы управления жизненным циклом объектов интеллектуальной собственности и проблемы их коммерциализации. О. Б. Никитюк, В. П. Рубашка Системи обробки інформації 2014 / № 1
Управление интеллектуальной собственностью: от теоретических понятий к категории процесса управления. О. Б. Никитюк Системи обробки інформації 2012 / № 9
Оценка объектов интеллектуальной собственности сравнительным (рыночным) методом. О. Б. Никитюк, А. И. Куртов, А. И. Потихенский, С. Ю. Поляков, Г. А. Змиевской Системи обробки інформації 2011 / № 5
Креативність як невід’ємний компонент інтелектуального розвитку творчої особистості в процесі навчання у вищих навчальних закладах. О. Б. Нікітюк, О. Ф. Євсюков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 4
Тренінговий метод формування управлінської компетентності у курсантів ВВНЗ. О. Ф. Євсюков, О. Б. Нікітюк Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 3
Планирование и управление работой по активизации творческой деятельности и созданию интеллектуальной продукции в организации. О. Б. Никитюк, А. Ф. Евсюков, Д. Г. Васильев Системи обробки інформації 2010 / № 6
Канал вимірювання похилої дальності до літального апарату для лазерної інформаційно-вимірювальної системи з можливістю формування та обробки зображення (розпізнавання) ЛА. О. В. Коломійцев, Д. Г. Васильєв, С. І. Клівець, О. Б. Нікітюк, Д. В. Руденко Системи обробки інформації 2010 / № 5
Методика оптимізації використання існуючих генеруючих потужностей споживачами Збройних Сил України. О. Б. Нікітюк Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 2
Исследование нестабильности метрологических характеристик средств измерительной техники сложных энергетических объектов. М. Ю. Яковлев, С. В. Герасимов, О. Б. Никитюк Системи обробки інформації 2008 / № 3
Розробка механізму підготовки та накопичення резерву особового складу мобілізаційних ресурсів для Повітряних Сил Збройних Сил України. О. Б. Нікітюк Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 2
Мотивація розумової активності навчаємих. А. І. Куртов, О. Б. Нікітюк, І. Ю. Хромов Системи обробки інформації 2007 / № 8
Дослідження можливості застосування безпроводових мереж передачі даних в системі управління авіаційною бригадою. О. Б. Нікітюк Системи обробки інформації 2007 / № 7
Вырабатывание уровней развития и структур воинского коллективизма в управленческой деятельности командира (начальника). О. Б. Никитюк Системи обробки інформації 2007 / № 3
Мистецтво військового менеджера і підлеглих щодо прихованого управління в діловому (службовому) спілкуванні. А. І. Куртов, О. Б. Нікітюк, В. С. Полікашин Системи обробки інформації 2006 / № 5
Науковий підхід до створення моделі курсу у вищих військових навчальних закладах збройних сил україни. А. І. Куртов, О. Б. Нікітюк, В. С. Полікашин Системи обробки інформації 2006 / № 2
Методика применения кейс-технологии для анализа ситуаций и активного обучения курсантов (слушателей) искусству управления. А. И. Куртов, О. Б. Никитюк, В. С. Поликашин Системи обробки інформації 2005 / № 9
Емкостная составляющая выходного сигнала индуктосина. С. М. Новічонок, О. Б. Никитюк Системи обробки інформації 2004 / № 4
Задача вибору номенклатури та потужностей електростанцій для системи електропостачання військового об'єкта. Г. І. Лагутін, В. Г. Рикун, О. Б. Нікітюк, А. Б. Кульчицький Системи обробки інформації 2004 / № 3
Оптимизация геометрических параметров обмоток индуктосина. С. М. Новичонок, О. Б. Никитюк Системи обробки інформації 2001 / № 2
Методика определения емкостной составляющей выходного сигнала индуктосина. С. М. Новічонок, О. Б. Никитюк Системи обробки інформації 2000 / № 1