1. Наука
  2. Автори
  3. Марченко О. Г.

Марченко О. Г.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування професійних компетенцій майбутніх перекладачів технічної літератури. О.Г. Марченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 3
Алгоритм підвищення точності прогнозу економічних показників на основі багатофакторної лінійної моделі за рахунок передбачення похибок моделі і уточнення оцінок її параметрів на основі зваженого методу найменших квадратів. Г.В. Іванець, Ю.І. Євдокименко, О.Г. Марченко, О.А. Наконечний Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Факторная экспертиза взаимосвязи успеваемости и личностных способностей курсантов радиотехнического профиля подготовки. Н.М. Генералова, О.Г. Марченко, М.С. Генералова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Метод визначення рівнів впливу чинників соціальної та суб’єктивної природи на управління функціонуванням складної системи. В.М. Більчук, Н.М. Генералова, О.Г. Марченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 4

Whoops, looks like something went wrong.