1. Наука
  2. Автори
  3. Семенов С. Г.

Семенов С. Г.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Применение систолической системы на основе метода моментов для усовершенствования дискретного преобразования Хартли. А. Е. Горюшкина, С. Г. Семенов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 1
Comparative overview of basic cybervulnerabilities of mobile applications for Android operating system. М. С. Дубровський, С. Г. Семенов Системи обробки інформації 2016 / № 3
Застосування багатопроцесорних систем для удосконалення технологічних процесів. Г. Г. Швачич, С. Г. Семенов, Т. П. Карпова, В. В. Волнянський Системи обробки інформації 2016 / № 3
GERT-модель прогнозування параметрів функціональної безпеки технічних систем. С. Г. Семенов, С. Ю. Гавриленко, Кассем Халіфе Системи обробки інформації 2016 / № 2
Дослідження ризиків моніторингу технічного стану об’єктів авіації. С. Г. Семенов, І. С. Зиков, В. В. Давидов Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 4
Исследование методов идентификации программного обеспечения и их характеристик. С. Г. Семенов Системи обробки інформації 2015 / № 12
Розробка системи виявлення комп’ютерних вірусів на основі нейронної мережі АРТ-1. С. Г. Семенов, С. Ю. Гавриленко, С. М. Глоба, О. С. Бабенко Системи обробки інформації 2015 / № 10
Порівняльні дослідження технологій розмежування доступу для захисту даних в комп'ютерній системі. С. Г. Семенов, В. М. Зміївська, А. В. Голубенко Системи обробки інформації 2015 / № 3
Концепція вдосконаленої технології опису моделей розмежування доступу для захисту даних в комп'ютерній системі. С. Г. Семенов Системи обробки інформації 2015 / № 1
Виявлення особливих точок при вимірюванні та неруйнівному контролі авіаційної техніки. С. Г. Семенов, С. М. Глоба, Р. П. Мигущенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 4
Метод підвищення оперативності інформаційного обміну з «хмарними» антивірусними системами. О. О. Можаєв, Н. Х. Раковська, С. Г. Семенов Системи обробки інформації 2014 / № 7
Аппроксимация технологии функционирования компьютерной системы в условиях внешних воздействий моделью брюсселятора с возмущениями в виде динамического хаоса. С. Г. Семенов, А. А. Можаев, С. Ю. Гавриленко Системи обробки інформації 2014 / № 4
Модель специальной функции оценки защищенности информационно-телекоммуникационных систем. С. Г. Семенов, В. В. Босько, И. А. Березюк Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
Разработка и исследования математической модели компьютеризированной информационно-измерительной управляющей системы критического применения с учетом фактора внешних воздействий. С. М. Порошин, С. Г. Семенов Системи обробки інформації 2013 / № 2
Комплекс методів адаптивного управління безпекою комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних управляючих систем критичного застосування. С. Г. Семенов, М. Й. Заполовський, О. І. Баленко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 1
Методика настройки параметров распределения доступа и защиты информации в компьютерных системах критического применения. С. Г. Семенов Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 4
Усовершенствованный метод структурной идентификации компьютерных систем критического применения. С. Г. Семенов, Д. Ю. Задорожний Системи обробки інформації 2012 / № 9
Исследования вероятностно-временных характеристик мультисервисного канала связи с использованием математического аппарата GERT-сети. С. Г. Семенов, В. В. Босько, И. А. Березюк Системи обробки інформації 2012 / № 3
Уязвимости операционной системы QNX в структуре автоматизированной системы управления технологическим процессом. С. Г. Семенов, В. В. Давыдов, Я. В. Илюшко Системи обробки інформації 2012 / № 2
Математическая модель мультисервисного канала связи на основе экспоненциальной GERT-сети. С. Г. Семенов, Е. В. Мелешко, Я. В. Илюшко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 3
Розробка загальної структури ідентифікаційних вимірів з використанням окремих імовірнісно-часових характеристик сигналів. С. Г. Семенов, О. В. Петров, С. О. Єнгаличев Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Розробка і дослідження концептуальної моделі джерел помилок в сегменті мобільної мережі зв'язку. В. В. Босько, І. А. Березюк, С. Г. Семенов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Оценка статистических свойств информационного трафика на основе метода нормированного размаха. С. Г. Семенов, Р. В. Королёв, А. В. Петров Системи обробки інформації 2011 / № 8
Сравнительный анализ и исследование систем обнаружения атак несанкционированного доступа. С. Г. Семенов, Р. В. Королёв, С. А. Енгалычев Системи обробки інформації 2011 / № 4
Структурно-функциональный анализ современных информационных систем с разработкой комплексного показателя эффективности их функционирования. С. Г. Семенов Системи обробки інформації 2011 / № 2
Аналіз та порівняльне дослідження засобів захисту інформації в телекомунікаційних мережах стандарту GSM. С. Г. Семенов, Р. В. Корольов, І. А. Ставицький Системи обробки інформації 2010 / № 2
Метод структурной идентификации информационных потоков в телекоммуникационных сетях на основе BDS-тестирования. А. А. Кузнецов, С. Г. Семенов, С. Н. Симоненко, Е. В. Мелешко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Обґрунтування вимог до якості зв'язку при передачі інформації у комп'ютерних мережах систем критичного застосування. С. Г. Семенов, О. О. Можаєв, І. В. Ільїна Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 2
Дослідження особливостей та методів захисту інформаційних комп’ютерних мереж від СПАМ. С. Г. Семенов, Д. В. Гриньов, О. А. Малишев Системи обробки інформації 2008 / № 7
Метод знаходження оптимальної множини маршрутів у багатопролітній мережі системи зв'язку стандарту ЗG. С. Г. Семенов Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 4
Математическая модель адаптивной маршрутизации цифровой информации о воздушной обстановке в телекоммуникационной сети перспективной АСУ авиации и ПВО. И. Г. Кириллов, С. Г. Семенов Системи обробки інформації 2007 / № 5
Оптимизация структуры распределенных вычислительных сетей при ограничениях на показатели своевременности доставки сообщений и живучести сети. С. Г. Семенов Системи обробки інформації 2006 / № 1
Вычисление параметра маршрутизации для распределения трафика по найденному множеству путей. А. А. Можаев, С. Г. Семенов, С. Ф. Крывчач Системи обробки інформації 2005 / № 9
Модифікована версія алгоритму відхилення потоку. В. В. Косенко, С. Ю. Гайдаров, С. Г. Семенов, А. М. Клименко Системи обробки інформації 2004 / № 12
Часова прозорість мережі, як характеристика, що визначає виконання необхідної якості обслуговування. О. О. Можаєв, О. Д. Анохіна, С. Ю. Гайдаров, С. Г. Семенов Системи обробки інформації 2004 / № 11
Визначення оптимальних потоків у мережі передачі даних за допомогою процедури альтернативної маршрутизації. О. Д. Анохіна, С. Ю. Гайдаров, О. О. Можаєв, С. Г. Семенов Системи обробки інформації 2004 / № 10
Оптимизация трафика на основе сбалансированной загрузки информационно-телекоммуникационной сети. С. Г. Семенов Системи обробки інформації 2004 / № 8