1. Наука
  2. Автори
  3. Носик А. М.

Носик А. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Принципи, методи та підходи до отримання узагальнених даних про навколишній простір при його моніторингу з використанням інтегрованих багатодатчикових комплексів військового та подвійного призначення. Б. О. Демідов, Ю. Ф. Кучеренко, А. М. Носик Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 3
Development of unmanned aerial vehicles ways of usage. Ю. Ф. Кучеренко, А. М. Носик Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 1
Основні фактори, що визначають необхідність проведення розробки (модернізації) автоматизованих систем військового призначення. Ю. Ф. Кучеренко, А. М. Носик Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 2
Перспективна тактична навігаційна система координатно-часового забезпечення локальних конфліктів. М. Л. Троцько, А. М. Носик, О. П. Нарєжній, В. С. Яровий Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 4
Погляди щодо напрямів розвитку тактики дій формувань тактичного рівня при їх застосуванні в сучасних операціях (війнах). Ю. Ф. Кучеренко, А. М. Носик Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 2
Загальні вимоги щодо створення інформаційно-аналітичних систем збройних сил. Ю. Ф. Кучеренко, А. М. Носик Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Метод формализации знаний о возможных вариантах действий воздушного противника, спрогнозированных в ходе подготовки к ведению боевых действий. А. М. Носик, О. В. Перепелица, О. С. Бодяк Системи обробки інформації 2013 / № 1
Шляхи реалізації інформаційної технології оцінювання бойової виучки органів військового управління Збройних Сил України. С. С. Ткачук, І. В. Рубан, В. В. Калачова, А. М. Носик, А. М. Ткачов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 4
Математична модель територіально розподіленого еталону часу та частоти військового призначення. А. М. Носик, А. П. Нарєжній, О. М. Носик Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 2
Підхід до оцінювання бойової виучки органів управління Збройних Сил України. І. В. Рубан, Є. Б. Смірнов, С. В. Дуденко, А. М. Носик, С. С. Ткачук Системи обробки інформації 2012 / № 5
Метод оценки разности частот опорных генераторов АСУ специального назначения по начальной фазе синхронизируемого блока цифровой последовательности. А. М. Носик, А. П. Нарежний Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Синхронизация первичных атомных часов АСУ специального назначения по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем. А. М. Носик, А. П. Нарежний Системи обробки інформації 2010 / № 9
Особливості організації еталонного сервера часу АСУ спеціального призначення на основі атомного годинника, що синхронізується за сигналами глобальних навігаційних супутникових систем. А. М. Носик, О. П. Нарєжній Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Оцінка завадостійкості синтезованих ансамблів складних сигналів. А. М. Носик Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 2
Захист інформації в мережах АТМ. А. М. Носик Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 1
Разработка метода синтеза больших ансамблей недвоичных дискретных сигналов на основе сечения циклических орбит группового кода. А. А. Кузнецов, А. М. Носик, В. Н. Сай Системи обробки інформації 2009 / № 7
Общий показатель эффективности передачи данных в компьютерной сети. Д. В. Сумцов, Б. П. Томашевский, А. М. Носик Системи обробки інформації 2009 / № 7
Формирование больших ансамблей дискретных сигналов с использованием избыточных кодов. Ю. В. Стасев, А. А. Кузнецов, А. М. Носик, Л. Н. Качур Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 2
Исследование корреляционных свойств недвоичных дискретных сигналов. А. М. Носик, Л. Н. Качур, В. Н. Сай Системи обробки інформації 2008 / № 6
Разработка метода и алгоритмов синтеза больших ансамблей недвоичных дискретных сигналов на основе обобщенных перестановочных преобразований. А. А. Кузнецов, А. М. Носик, А. А. Смирнов, Л. Н. Качур Системи обробки інформації 2008 / № 5
Аналіз алгоритмів формування нелінійних квазіортогональних систем сигналів із заданими властивостями. А. М. Носик, О. М. Носик, В. В. Калачева Системи обробки інформації 2006 / № 3
Условия теоретической недешифруемости динамического режима функционирования радиосети управления. А. М. Носик, В. В. Калачева Системи обробки інформації 2006 / № 2
Оценка эффективности процедур устойчивого нелинейного оценивания процесса обработки данных в системах вооружения. В. В. Калачева, Д. В. Сумцов, А. М. Носик Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 3
Аутентифікація користувачів на фізичному рівні в радіомережі управління. А. М. Носик Системи обробки інформації 2000 / № 3
Разработка моделей динамических процессов конфликтных ситуаций. Ю. И. Кушнерук, Д. И. Евстрат, И. П. Ольшевский, А. М. Носик Системи обробки інформації 2000 / № 3
Применение метода анализа иерархии для текущего контроля уровня физической подготовленности. В. Б. Кононов, А. Г. Поддубный, А. М. Носик Системи обробки інформації 2000 / № 2
Безопасность информации в спутниковой системе связи. А. М. Ткачев, А. М. Носик, А. В. Ивашкин Системи обробки інформації 2000 / № 1