1. Наука
  2. Автори
  3. Голуб С. В.

Голуб С. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Формування структури страт в інформаційній системі соціогігієнічного моніторингу. С. В. Голуб, В. Ю. Немченко Системи обробки інформації 2015 / № 5
Багатошарове перетворення даних в інформаційних системах багаторівневого моніторингу пожежної безпеки. С. В. Голуб, І. В. Бурляй Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 1
Відображення властивостей автора тексту в структурі багатопараметричної моделі. С. В. Голуб, О. В. Константиновська, М. С. Голуб Системи обробки інформації 2014 / № 9
Застосування кластеризації при формуванні моделей інформаційних систем багаторівневого моніторингу пожежної безпеки. С. В. Голуб, І. В. Бурляй Системи обробки інформації 2014 / № 4
Підвищення ефективності кластеризації за результатами моделювання в інформаційній технології оперативного пожежного моніторингу. С. В. Голуб, І. В. Бурляй Системи обробки інформації 2014 / № 2
Формування показників масиву вхідних даних для ідентифікації авторства текстових повідомлень. С. В. Голуб, О. В. Константиновська, М. С. Голуб Системи обробки інформації 2014 / № 2
Метод синтезу операцій криптографічного перетворення на основі додавання за модулем два. С. В. Голуб, В. Г. Бабенко, С. В. Рудницький Системи обробки інформації 2012 / № 3
Експлуатаційні характеристики елементів структури автоматизованих систем багаторівневого перетворення інформації. С. В. Голуб, А. Ю. Дяченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Інформаційне моделювання як метод прогнозування аварійного стану електромережі. С. В. Голуб, О. Г. Мельник, Р. П. Мельник Системи обробки інформації 2011 / № 5
Особливості створення інформаційних систем кризового соціоекологічного моніторингу. С. В. Голуб, П. О. Колос Системи обробки інформації 2011 / № 4