1. Наука
  2. Автори
  3. Просов А. В.

Просов А. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Вибір показників та критеріїв оцінки достатності ресурсів окремої механізованої бригади ОСШР. Г.А. Саковський, С.М. Піскунов, А.В. Просов, О.П. Гудима Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 4
Аналіз сумісності процесів управління проектами та заходів організації наукових досліджень у Збройних Силах України. Г.В. Пєвцов, А.В. Просов, А.О. Феклістов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Алгоритмы межпозиционного отождествления результатов радиолокационных измерений. А.В. Просов, В.П. Квиткин Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 2
Анализ влияния ошибок линеаризации результатов радиолокационных измерений на достоверность отождествления данных от разнесенных радиолокационных станций. А.В. Просов Системи обробки інформації 2008 / № 5
Анализ влияния линеаризации результатов радиолокационных измерений на точность оценок вектора состояния цели. А.В. Просов Системи обробки інформації 2008 / № 2
Повышение точности оценивания координат цели при объединении результатов раздельной фильтрации параметров траектории от разнесенных РЛС. А.В. Просов Системи обробки інформації 2008 / № 1
Повышение достоверности отождествления результатов траекторной обработки от разнесенных радиолокационных станций. С.В. Нечитайло, А.В. Просов, Д.В. Рамшов Системи обробки інформації 2005 / № 5
Метод учета корреляционной связи сглаженных оценок прямоугольных координат цели при раздельной фильтрации параметров траектории в обзорной РЛС. А.В. Просов Системи обробки інформації 2005 / № 2
Влияние ошибок оценивания матрицы весовых коэффициентов на точность результирующей оценки местоположения объекта многопозиционной радиолокационной системой при избыточности информации. Ю.В. Кулявец, А.В. Просов Системи обробки інформації 2004 / № 5
Оценивание параметров траектории маневрирующей цели при использовании нечеткого управления коэффициентами усиления α, β фильтра. В.Р. Хачатуров, К.М. Руккас, А.В. Просов Системи обробки інформації 2003 / № 1