1. Наука
  2. Автори
  3. Васильєв В. А.

Васильєв В. А.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Обґрунтування складових загальних вимог до інтерактивної електронної експлуатаційної документації ЗРК. В. В. Кобзєв, В. А. Васильєв, О. М. Доска Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 1
Методика визначення параметрів виходу виробу з транспортно-пускового контейнера при проведенні контрольних льотних випробувань. Б. М. Ланецький, В. В. Кобзєв, В. А. Васильєв, В. В. Лук’янчук, Д. В. Фоменко Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 4
Планування двоступеневих вибіркових випробувань виробів одноразового застосування на надійність з урахуванням апріорної інформації. В. В. Кобзєв, В. А. Васильєв, Д. В. Фоменко Системи обробки інформації 2013 / № 6
Структура простору ознак та методика розрахунку ймовірності правильного прийняття рішення при ідентифікації моделі руху об’єкта за результатами вимірювань. В. А. Васильєв, І. І. Сачук, С. В. Селезньов, А. С. Чопенко Системи обробки інформації 2012 / № 3
Розробка науково-методичних положень щодо попереднього обґрунтування кількісно-якісного складу зенітного ракетного озброєння угруповання зенітних ракетних військ. Б. М. Ланецький, В. В. Лук’янчук, В. А. Васильєв, І. В. Коваль Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 3
Точность совместного оценивания времени запаздывания, частоты и параметра ионосферы при приеме широкополосных сигналов. С. Т. Багдасарян, В. Р. Хачатуров, В. А. Васильев Системи обробки інформації 2011 / № 2
Розподіляючі функції алгоритму прийняття рішення при ідентифікації моделі руху об’єкта за результатами вимірювань. В. А. Васильєв, І. І. Сачук, С. В. Селезньов, А. С. Чопенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Вимірювання кута в РЛС з частотно-багатопроменевою антенною решіткою. В. А. Васильєв, І. І. Сачук, С. В. Селезньов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Уточнена модель для обґрунтування вимог до показника якості радіотехнічної слідкуючої системи зенітного ракетного комплексу. В. А. Васильєв, І. І. Сачук, О. О. Сосунов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 2
Поліпшення характеристик пеленгації багатоканальної радіосистеми при частотно-багатопроменевому зондуванні простору. В. А. Васильєв Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 1
Усунення неоднозначності вимірювання кутової координати цілі при адаптації до активних завад. В. А. Васильєв, С. Т. Багдасарян, В. А. Таршин Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 1
Розділення у режимі слідкуючого вимірювання координат цілі при дії активних шумових перешкод. В. А. Васильєв Системи обробки інформації 2007 / № 8
Аналіз впливу поточних оцінок кутових координат на супроводження цілі в умовах дії активних шумових перешкод. В. А. Васильєв Системи обробки інформації 2007 / № 5
Розширення функціональних можливостей РЛС шляхом застосування сигналів з псевдохаотичною частотною модуляцією. В. А. Таршин, В. А. Васильєв, О. Л. Кузнєцов, І. В. Злигостєв Системи обробки інформації 2007 / № 1
Поліпшення завадозахисту РЛС ЗРК з фазованою антенною решіткою. В. А. Васильєв, А. О. Ковальчук, В. А. Таршин Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 3
Повышение точности измерения угловых координат в радиолокационной станции с антенной решеткой на фоне активных шумовых помех. В. А. Таршин, В. А. Васильев Системи обробки інформації 2002 / № 3