1. Наука
  2. Автори
  3. Васильєв В. А.

Васильєв В. А.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Розробка інтерактивного електронного технічного керівництва самохідної вогневої установки 9А310М1. В.В. Кобзєв, В.А. Васильєв, О.М. Доска, Д.В. Фоменко, М.П. Долина Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 1
Обґрунтування складових загальних вимог до інтерактивної електронної експлуатаційної документації ЗРК. В.В. Кобзєв, В.А. Васильєв, О.М. Доска Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 1
Методика визначення параметрів виходу виробу з транспортно-пускового контейнера при проведенні контрольних льотних випробувань. Б.М. Ланецький, В.В. Кобзєв, В.А. Васильєв, В.В. Лук’янчук, Д.В. Фоменко Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 4
Планування двоступеневих вибіркових випробувань виробів одноразового застосування на надійність з урахуванням апріорної інформації. В.В. Кобзєв, В.А. Васильєв, Д.В. Фоменко Системи обробки інформації 2013 / № 6
Структура простору ознак та методика розрахунку ймовірності правильного прийняття рішення при ідентифікації моделі руху об’єкта за результатами вимірювань. В.А. Васильєв, І.І. Сачук, С.В. Селезньов, А.С. Чопенко Системи обробки інформації 2012 / № 3
Розробка науково-методичних положень щодо попереднього обґрунтування кількісно-якісного складу зенітного ракетного озброєння угруповання зенітних ракетних військ. Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, В.А. Васильєв, І.В. Коваль Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 3
Точность совместного оценивания времени запаздывания, частоты и параметра ионосферы при приеме широкополосных сигналов. С.Т. Багдасарян, В.Р. Хачатуров, В.А. Васильев Системи обробки інформації 2011 / № 2
Розподіляючі функції алгоритму прийняття рішення при ідентифікації моделі руху об’єкта за результатами вимірювань. В.А. Васильєв, І.І. Сачук, С.В. Селезньов, А.С. Чопенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Вимірювання кута в РЛС з частотно-багатопроменевою антенною решіткою. В.А. Васильєв, І.І. Сачук, С.В. Селезньов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Уточнена модель для обґрунтування вимог до показника якості радіотехнічної слідкуючої системи зенітного ракетного комплексу. В.А. Васильєв, І.І. Сачук, О.О. Сосунов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 2
Поліпшення характеристик пеленгації багатоканальної радіосистеми при частотно-багатопроменевому зондуванні простору. В.А. Васильєв Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 1
Усунення неоднозначності вимірювання кутової координати цілі при адаптації до активних завад. В.А. Васильєв, С.Т. Багдасарян, В.А. Таршин Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 1
Розділення у режимі слідкуючого вимірювання координат цілі при дії активних шумових перешкод. В.А. Васильєв Системи обробки інформації 2007 / № 8
Аналіз впливу поточних оцінок кутових координат на супроводження цілі в умовах дії активних шумових перешкод. В.А. Васильєв Системи обробки інформації 2007 / № 5
Розширення функціональних можливостей РЛС шляхом застосування сигналів з псевдохаотичною частотною модуляцією. В.А. Таршин, В.А. Васильєв, О.Л. Кузнєцов, І.В. Злигостєв Системи обробки інформації 2007 / № 1
Поліпшення завадозахисту РЛС ЗРК з фазованою антенною решіткою. В.А. Васильєв, А.О. Ковальчук, В.А. Таршин Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 3
Повышение точности измерения угловых координат в радиолокационной станции с антенной решеткой на фоне активных шумовых помех. В.А. Таршин, В.А. Васильев Системи обробки інформації 2002 / № 3